• „Umělý pacient“ je součástí simulovaného pracoviště jednotky intenzivní péče. Jedná se o celotělový simulátor, který je typickým produktem biomedicínského inženýrství, jež spojuje technické prostředky s medicínou.

  • Studenti nového oboru Informační a komunikační technologie v lékařství se mimo jiné zabývají vývojem mobilních aplikací.

  • Studenti bezpečnostních oborů vyhodnocují na simulačních úlohách postupy řešení při krizových situacích.

  • Studenti fyzioterapie absolvují praxe ve špičkových zdravotnických a rehabilitačních zařízeních.

  • Na fakultě pracuje tým odborníků zabývající se interakcí XUV záření s biologickými objekty.

Back to Top