Aktuality pro veřejnost

FBMI ČVUT aktualita

Ing. Vít Přindiš, student FBMI, ovládl Světový pohár ve vodním slalomu

Vít Přindiš, doktorand katedry biomedicínské techniky FBMI, se stal jako první český kajakář celkovým vítězem seriálu Světového poháru, ve kterém letos vyhrál tři z pěti závodů. Gratulujeme k tomuto mimořádnému sportovnímu úspěchu. Zdroje: http://sport.idnes.cz/svetovy-pohar-vodni-slalom-finale-seu-d-urgell-fq6... http://www.ceskatelevize.cz/sport/ostatni/360699-prindis-se-jako-prvni-c... Prindis.jpeg
FBMI ČVUT aktualita

Spolupráce FBMI se Správou státních hmotných rezerv

Ve čtvrtek 7. 9. 2017 podepsal předseda Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Ing. Pavel Švagr, CSc., a děkan ČVUT FBMI prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc., MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI, PODPOŘE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ mezi Správou státních hmotných rezerv a Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT. Podpis memoranda.jpg ...
FBMI ČVUT aktualita

Na Světové letní univerziádě v Taipei získal bronz doktorand FBMI

 Na 29. světové letní univerziádě v Taipei získal bronzovou medaili jako člen štafety 4 x 400 m Jan Tesař, student doktorského studia na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT. Blahopřejeme.   Stafeta_Taipei.jpg
FBMI ČVUT aktualita

Pozvánka na Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování

 Zveme vás na Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování se zaměřením na vybraná řešení zdravotních důsledků na obyvatelstvo při teroristickém ohrožení určený pro odborníky v oboru ochrana obyvatelstva, v medicíně katastrof, v urgentní medicíně a v organizacích jednotlivých složek integrovaného záchranného systému. Pracovní den se koná 6. října 2017 od 9:30 do 13:00 hodin v přednáškovém sále Lékařského domu, Sokolská 31, Praha 2. Pracovní den Společnosti pro radiobiologii a krizové plánování.docx ...