Lokální knihovna ÚK ČVUT na FBMI

Omezení provozu

Studenti si mohou elektronicky rezervovat/objednat studijní literaturu v Katalogu knihovny ČVUT. Po obdržení potvrzujícího mailu si mohou studijní literaturu vyzvednout dle níže uvedených podmínek v lokální knihovně v úředních hodinách. Výpůjční doba je prodloužena do odvolání bez sankcí.

Pravidla a podmínky pro výdej a vrácení studijní literatury

Výdej a vrácení studijní literatury v Lokální knihovně ÚK ČVUT v budově ČVUT FBMI jsou možné pouze na základě rezervací (elektronicky přes knihovní katalog). Studenti si při vstupu do budovy KOKOS dezinfikují ruce připraveným dezinfekčním prostředkem u recepce budovy a odevzdají čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a karanténního opatření. Vytištěná čestná prohlášení jsou připravena v recepci na označeném místě. Podepsané prohlášení studenti vloží do připraveného boxu u recepce budovy. Prohlášení je platné vždy jen pro den odpovídající datu jeho podpisu. K vyzvednutí/vrácení studijní literatury dojde na označeném místě u vstupu do knihovny. V případě dotazů se studenti mohou obrátit na pracovnici knihovny: Stanislava Bořilová, email.: stanislava.borilova@cvut.cz, tel.: 224 358 455.

Úřední hodiny lokální knihovny - na odkazu zde

Knihovna se nachází v suterénu hlavní výškové budovy KOKOS, nám. Sítná 3105, Kladno, místnost As-104 (vstup do suterénu po schodišti z přízemí vedle studijního oddělení).

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky (FAQ) najdete zde!

Fakultní knihovna je od roku 2009 lokální knihovnou Ústřední knihovny (ÚK) ČVUT. Fond knihovny je stále budován a je snaha, aby byl zaměřen do oblasti biomedicínského inženýrství, zdravotnických oborů, ale i ochrany obyvatelstva. Je však pochopitelné, že vzhledem k interdisciplinaritě oborů obsahuje knihovna i knižní jednotky z dalších oborů jako medicína, biologie, biochemie, biofyzika, technologie v klinických laboratořích, vybrané technické aplikace, ale i psychologie, ekonomika, matematika, fyzika a elektrotechnika.

ČSN (české technické normy) – dostupné online v lokální knihovně FBMI (možnost tisku)

Rychlá navigace:

Časopisy dostupné v lokální knihovně FBMI

 

Back to Top