Lokální knihovna ÚK ČVUT na FBMI

Úřední hodiny lokální knihovny - na odkazu zde

Knihovna se nachází v suterénu hlavní výškové budovy KOKOS, nám. Sítná 3105, Kladno, místnost As-104 (vstup do suterénu po schodišti z přízemí vedle studijního oddělení).

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky (FAQ) najdete zde!

Fakultní knihovna je od roku 2009 lokální knihovnou Ústřední knihovny (ÚK) ČVUT. Fond knihovny je stále budován a je snaha, aby byl zaměřen do oblasti biomedicínského inženýrství, zdravotnických oborů, ale i ochrany obyvatelstva. Je však pochopitelné, že vzhledem k interdisciplinaritě oborů obsahuje knihovna i knižní jednotky z dalších oborů jako medicína, biologie, biochemie, biofyzika, technologie v klinických laboratořích, vybrané technické aplikace, ale i psychologie, ekonomika, matematika, fyzika a elektrotechnika.

ČSN (české technické normy) – dostupné online v lokální knihovně FBMI (možnost tisku)

Rychlá navigace:

Časopisy dostupné v lokální knihovně FBMI
(pravidelně odebírané)

 

Back to Top