Pozvánka na on-line webinář: Zásadní změny s příchodem nového nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU)

Datum události

Srdečně vás zveme na seminář pořádaný pod společnou záštitou ČSZT s ČSBMILI zaměřený na zásadní změny, které nastanou příchodem nového evropského nařízení o zdravotnických prostředcích MDR (2017/745/EU). Akce proběhne 21. 4. 2021 online formou. Pro všechny přihlášené účastníky bude zdarma. Pracovní den je určen vedoucím pracovníkům zdravotnických zařízení, lékařům, diplomovaným/ všeobecným sestrám, pracovníkům oddělení zdravotnické techniky, biomedicínským technikům a inženýrům, výrobcům a dodavatelům zdravotnických prostředků.

V rámci tohoto semináře se bude řešit nové evropské nařízení a s ním spojené novinky v oblasti zdravotnických prostředků, se kterými se budou muset vyrovnat nejen uživatelé ZP, výrobci, dovozci, ale také notifikované osoby (oznámené subjekty). Zabývat se budeme zejména reakcí české legislativy na přicházející nové nařízení, dále pak konkrétními změnami pro uživatele, výrobce, dovozce ZP, jako je např. předepisování ZP, servis, povinná hlášení, značení ZP, sledování ZP po uvedení na trh, nebo třeba i chystané novinky v databázi EUDAMED, aj. Diskuse bude vedena přímo s odborníky z řad uvedených skupin.

Přihlášení:
• Zdarma prostřednictvím odkazu: Google formulář
Uzávěrka přihlášek je posunuta do 20. 4. 2021
• Na e-mail, který uvedete v registraci, Vám bude v den konání semináře zaslán odkaz na jeho spuštění.

Více informací o akci včetně programu naleznete zde.
 

Back to Top