Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva - informace

Studijní programy garantované katedrou:#programy
Bakalářské studijní programy: Magisterské studijní programy:

Fyzioterapie

Civilní nouzové plánování

Zdravotnické záchranářství

Aplikovaná fyzioterapie

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

 
Radiologická asistence Doktorské studijní programy:
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva Civilní nouzová připravenost
Rady studijních programů a oborů#rady

Bakalářský studijní program Fyzioterapie

Bakalářský studijní program Radiologická asistence

Bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství

Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářský studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Navazující magisterský studijní program Civilní nouzové plánování
Řešené projekty:#projekty
Názvy grantů a projektů Zdroj Období

VG 20102013048 Výzkum metod kontroly vody kontaminované toxickými látkami za mimořádných bezpečnostních situací, spolupříjemce ORITEST spol. s.r.o.

MV 2010-2013

NT 12156 Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů

MV 2011-2015

EE2.4.31.0224 Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí, spolupříjemce SÚJCHBO, v.v.i., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., ORITEST spol. s r.o. a T-SOFT a.s.

MŠMT 2012-2014
FR-TI4/259 Kompozitní materiál pro výplň kostních defektů, spolupříjemce Contipro Biotech s.r.o. MPO 2012-2015
CZ.1.07/2.3.00/35.0039 Dlouhověkost bez léků: Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu, spolupříjemce Institut klinické a experimentální medicíny MŠMT 2012-2014
EE2.3.35.0021 Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká hlava, spolupříjemce Centrum výzkumu ŘEŽ s.r.o. MŠMT 2012-2014
TA04010102 Systém pro monitorování a detekci – SYMOD, spolupříjemce TESLA BLATNÁ, a.s., TTC TELEKOMUNIKACE s.r.o., Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni TAČR 2014-2017
TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru, spolupříjemce Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. TAČR 2014-2017
TH01031098 Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS), spolupříjemce T-SOFT a.s., ERGOWORK s.r.o., ÚJV Řež, a. s. TAČR 2015-2018
NV 16-29680A Funkcionalizovaná nanovlákna pro vnější krytí kolorektálních anastomóz, spolupříjemce 2. LF UK, VFU Brno MZ 2016-2019
NV16-28784A Ovlivnění příznaků degenerativních onemocnění pohybového aparátu vysokoindukční magnetickou stimulací, spolupříjemci: EMBITRON s.r.o., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. MZ 2016-2019
FV20422 Vývoj nanovlákenných scaffoldů zajišťujících aplikaci celulárních produktů, včetně fyzikální stimulace účinku s účelem určení pro léčbu chronických ran, spolupříjemce: Grade Medical s.r.o., Cellthera, s.r.o. MPO 2017-2020
Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní nemocné) MŠMT 2017-2022
Laboratoř pro rozvoj magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (Simulované a praktické metody výuky předmětů krizového řízení a urgentní medicíny) MŠM 2017-2022
Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Zdravotní laborant (Zavedení moderních laboratorních technik při přípravě zdravotních laborantů) MŠMT 2017-2022
TL02000226 Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách, spolupříjemci: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Pedagogická fakulta UK TAČR 2019-2022
FV40187 Optimalizace nových metod přípravy vysoce sofistikovaných krytů ran a jejich ověření pro použití především ve zdravotnictví, spolupříjemci: ING MEDICAL s.r.o., KAR BioTech s.r.o., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. MPO 2019-2022
TJ02000036 Zpátky za volant, spolupříjemci: INESAN, s.r.o., ERGO Aktiv, o.p.s. TAČR 2019-2021
FV40189 Inovativní cartridge pro manipulaci a aktivaci funkcionalizovaných nanovlákenných krytů ran ve zdravotnictví, spolupříjemci: Grade Medical s.r.o. MPO 2019-2022
VI20192022117 Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty MV 2019-2022
VI20192022124 Zvýšení odolnosti regionu před hrozbou plošného výpadku el. energie s využitím nových technologií a postupů krizového řízení, spolupříjemci: FEL ČVUT, Alpiq Generation (CZ) s.r.o., ISECO Consulting s.r.o., PREdistribuce, a.s. MV 2019-2022
TJ04000176 Simulace reálných silových účinků na střeleckém trenažéru a vliv na přesnost střelby TAČR 2020-2022
TL03000611 Inteligentní systém péče o seniory, spolupříjemci: INESAN, s.r.o., DelpSys, s.r.o. TAČR 2020-2023
FW01010463 MIHRIL (Multi Impact Hybrid Layers) - ochrana proti pouličním hrozbám, spolupříjemce: 4M SYSTEMS a.s. TAČR 2020-2022
TL05000480 Zvýšení kvality života v domovech pro seniory v období nouzového stavu, spolupříjemce Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. TAČR 2021-2023
FW03010094 Modulární zařízení nové generace pro výrobu inovativních zdravotnických prostředků a ochranných pomůcek, spolupříjemce: Grade Medical s.r.o TAČR 2021-2023
FW04020071 Smart Mobility pro děti s postižením - terapie, životní styl a volný čas, spolupříjemce: BENECYKL s.r.o. TAČR 2022-2024
FW06010271 MIHRIL II. - progresivní balistický pancíř pro ozbrojené složky, spolupříjemci: 4M SYSTEMS a.s., Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií Brno TAČR 2023-2025
TM04000062 Vývoj platformy pro udržování a monitorování fyzické kondice v izolovaných, uzavřených a extrémních prostředích, spolupříjemce: Hydronaut Project a.s. TAČR 2023-2023
Nové směry v elektronice pro průmysl 4.0 a medicínu 4.0 TAČR 2023-2028
VK01010037 Metodika rychlé bezkontaktní a nedestruktivní detekce zplodin výstřelu,  spolupříjemci: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum, Ministerstvo vnitra / Policie ČR Kriminalistický ústav MV 2023-2025
VK01020078 Chytrý systém pro nositelné ochranné pomůcky umožňující dohled a plánování policejních a armádních zásahů, spolupříjemci: Univerzita obrany - Fakulta vojenských technologií Brno, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie, Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta elektrotechnická MV 2023-2025
VK01020196 Inovativní systém využití virtuální reality a simulovaných modelových případů bezpečnostního charakteru usnadňující výcvik a reakci příslušníků policie v rizikových situacích, spolupříjemce: XR Institute s.r.o. MV 2023-2025
VJ02010037 Monitorování polohy příslušníků složek IZS i během zásahu v rozsáhlých budovách s využitím prvků umělé inteligence, spolupříjemce: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava / Fakulta elektrotechniky a informatiky MV 2022-2025

Laboratoře

Laboratoř robotické rehabilitace, K-109

Odborný garant laboratoře: Ing. Aleš Příhoda

Laboratoř robotické rehabilitace se nachází v budově katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI, Sportovců 2311, Kladno, přízemí.

Jedná se o nejkomplexněji vybavenou laboratoř svého druhu v ČR, pro pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost. V současnosti je primárně využívána pro výuku bakalářského studijního programu Fyzioterapie v předmětech Základy rehabilitačních systémů a Robotické přístroje ve fyzioterapii. V neposlední řadě laboratoř slouží studentům ke sběru dat potřebných pro praktickou část jejich závěrečných akademických prací. Její unikátní přístrojové vybavení je také využíváno pro řešení některých výzkumných projektů řešených na katedře nebo k výzkumu v rámci doktorských studijních programů Asistivní technologie či Biomedicínské inženýrství.

Popis vybavení odborné učebny:

Anymov – rehabilitační lůžko pro imobilní nemocné, Antigravitační chodník AlterG, ASA MLS – vysokovýkonná laserová terapie, Bodystat – přístroj pro měření bioimpedance, Lymphastim, Gloreha Sinfonia, MediTutor, Motomed Viva, Neinvazivní EMG – Data lite 8, Baropodometrická plošina Freemed Maxi, RehaGait přístroj pro analýzu chůze, Rehastim – funkční elektrostimulace, ReoAmbulator – robotický systém pro obnovu chůze, VAS 07 – přístroj pro distanční elektroterapii.

k109 01k109 02k109 03
Laboratoř radiologické fyziky a dozimetrie, K-111

Odborný garant laboratoře: Ing. Jana Hudzietzová, Ph.D.

Laboratoř radiologické fyziky a dozimetrie se nachází v přízemí budovy katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI na adrese ul. Sportovců 2 311, Kladno.

Laboratoř je především využívána pro výuku bakalářských studijních programů Radiologická asistence a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví v předmětech Experimentální radiologická fyzika a Základy radiobiologie a fotobiologie.

Díky přístrojovému vybavení laboratoře mají studenti možnost se seznámit s fyzikou rentgenového záření, osvojit si teoreticky i prakticky vybrané principy detekce a vyzkoušet si práci s těmito přístroji. Studenti mohou přístroje rovněž využít ke sběru dat pro praktickou část jejich bakalářských prací.

Popis přístrojového vybavení:

 • Zařízení PHYWE pro studium rentgenového záření
 • Zásahový radiometr DC – 3H – 08
 • Detektor Go Direct Radiation Monitor
 • Monitor dávkového příkonu gama AGM-02
 • Elektronické dozimetry ALOKA (12 kusů)
 • Elektronické dozimetry RAD-60 (4 kusy)
 • Elektronické dozimetry SOR/R (4 kusy)
Obrázek 1 Laboratorní soustava pro RTG měření
Obrázek 1 Laboratorní soustava pro RTG měření
Obrázek 2 Zásahový radiometr DC – 3H – 08
Obrázek 2 Zásahový radiometr DC – 3H – 08
Obrázek 3 Detektor Go Direct Radiation Monitor
Obrázek 3 Detektor Go Direct Radiation Monitor

 

Laboratoř simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva, K–112

Odborný garant laboratoře: Ing. Martin Staněk, Ph.D.

Laboratoř simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva je umístěna v budově Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI, Sportovců 2311, Kladno.

Laboratoř simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva je zaměřena na tři komplexní oblasti krizového managementu a řešení mimořádných událostí různého charakteru z pohledu taktické, operační i strategické úrovně řízení. První oblast je zaměřena na výuku předmětů zaměřených na problematiku krizového řízení, havarijního plánování, kybernetické a chemické bezpečnosti. K tomuto účelu je laboratoř vybavena celou řadou speciálních softwarových nástrojů určených pro podporu procesů krizového řízení i havarijního plánování. Druhá část je zaměřena na přípravu studentů v oblasti řešení mimořádných událostí a krizových situací, řízení na místě zásahu a specifika různých situací, při kterých běžně zasahují složky integrovaného záchranného systému (IZS). Za tímto účelem je laboratoř vybavena speciálními simulačními softwarovými nástroji a příslušných technickým vybavením umožňujícím simulaci mimořádných událostí ve virtuálním prostředí a komplexní nácvik jejich řešení z role velitele zásahu i operačního střediska. Třetí oblast je zaměřena na problematiku látek CBRNE z pohledu krizového řízení i ochrany obyvatelstva. Pozornost je také věnována specifikám řešení událostí s výskytem těchto látek z pohledu zasahujících složek IZS, speciálním činnostem na místě zásahu, vybavení i osobním ochranným prostředkům, které jsou studentům k dispozici k nácviku zásahu. Zaměření a vybavenost laboratoře umožňuje realizaci řady praktických předmětů, které napomáhají při komplexní přípravě studentů a rozvíjejí jejich praktické znalosti v oblasti krizového managementu i činností složek IZS. Tato příprava umožňuje rychlejší zapracování absolventů po nástupu do zaměstnání, ať již v rámci orgánů státní správy a samosprávy, soukromého sektoru, tak i v jednotlivých složkách integrovaného záchranného systému a zvyšuje jejich uplatnění na trhu práce.

Popis vybavení odborné laboratoře:

 • Technické vybavení v podobě 30 PC s příslušenstvím, vč. tří řídících PC, 3x UHD TV 75", interaktivní tabule a další;
 • SW nástroj pro modelování CBRNE havárií a teroristických útoků (TerEx, ALOHA, RMP*COMP);
 • SW nástroj pro podporu procesů havarijního plánování a informační podpory při řešení CBRNE událostí (MEDIS ALARM, CAMEO Chemicals, CAMEO Data Manager);
 • SW nástroj pro vizuální simulaci vzniku a šíření přirozených povodňových jevů (POSIM, HEC-RAS);
 • SW nástroj pro provádění analýzy rizik (RISKAN);
 • SW nástroj pro podporu vybraných procesů krizového managementu (EMOFF);
 • SW nástroj pro podporu obnovy území (OBNOVA);
 • SW nástroj pro simulaci řešení MU, KS a geografické informační systémy (SITUNET, MARPLOT, Terinos/arcGIS);
 • SW nástroj pro 3D simulaci objektové evakuace (PATHFINDER);
 • SW nástroj pro 3D simulaci požáru v budovách (PyroSim);
 • SW nástroj pro 3D simulaci mimořádných událostí ve virtuálním prostředí a nácvik zásahu složek IZS (XVR on Scene);
 • SW nástroj pro simulaci mimořádných událostí a nácvik operačního řízení (XVR Resource Management)
 • Dekontaminační sprcha s příslušenstvím (1 ks);
 • Biovak pro transport osob s vysoce nakažlivou nákazou (1 ks);
 • Ochranné a protichemické obleky typu 1-6 dle norem EN 340 pro ochranné oděvy – 89/686/EEC (40 ks);
 • Ochranné celoobličejové masky s kombinovanými filtry dle normy EN 136 třídy 3 a další ochranné masky (15 ks);
 • Chemické detektory MultiRAE Lite, chemický průkazník CHP-71, detekční sady s detekčními trubičkami pro vybrané chemické látky, papírkami PP-3 a detekčními proužky DETEHIT, intenzimetry IT-65 (8 ks);
 • Humanitární balíček SSHR (5 ks);
 • Doplňující a ukázkové vybavené v podobě dýchacích a kyslíkových přístrojů, doplňujícího osobního ochranného vybavení HZS, detekčních prostředků či historického vybavení pro ochranu před chemickými látkami;
 • Druhá část laboratoře vybavena 3D modelem krajiny, zájmového území včetně softwaru, je dislokována v učebně K 331.
k112 01k112 02k113 03k112 03k112 05

 

Odborná učebna ošetřovatelství, K- 206

Odborný garant laboratoře: Mgr. Martina Dingová Šliková, Ph.D.

Odborná učebna ošetřovatelství se nachází v budově Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI, Sportovců 2311, Kladno, první patro.

Učebna je určena zejména pro nácvik dovedností potřebných ke zvládnutí základních postupů ošetřovatelské péče, které vycházejí z kompetencí jednotlivých zdravotnických nelékařských profesí. Studenti se zde pod odborným vedením učí nejen praktickým dovednostem, ale za pomoci modelových situací i komplexní ošetřovatelské péči založené na aplikaci ošetřovatelského procesu.

Popis vybavení učebny/laboratoře:

 • pomůcky pro odběry biologického materiálu: kompletní odběrové systémy (uzavřené odběrové systémy, konkrétně Vacutainer, Sarstedt), sady pro odběr hemokultury, model paže pro nácvik odběru venózní krve, průvodky, turnikety, vybrané jednorázové sady pro orientační vyšetření, diagnostické proužky, sangvitesty;
 • pomůcky pro zajištění periferního a centrálního žilního vstupu: model pro nácvik intravenózní kanylace, i.v. kanyly, katetrizační soupravy, šicí materiál;
 • pomůcky k aplikaci léků různými způsoby: plně vybavená skříňová lékárna, stříkačky, modely k aplikaci injekcí;
 • pomůcky k infuzní a transfúzní terapii: infuzní roztoky, infuzní linky, stojany, kohouty, bionectory, sanguitesty, demonstrační TRF vaky;
 • pomůcky k provedení cévkování močového měchýře: jednorázové a permanentní katétry, recipienty;
 • pomůcky k provedení klyzma: irigátor a rektální mikroklyzma;
 • pomůcky k ošetření ran: chirurgické nástroje, převazový materiál pro akutní i chronické rány;
 • pomůcky k ošetření stomií: různé druhy stomických sáčků s příslušenstvím;
 • pomůcky k hygienické péči: plně vybavený hygienický vozík, polohovací elektronické lůžko, pomůcky k vyprazdňování nemocných;
 • pomůcky k enterální a parenterální výživě: ukázky sippingu, sondy různých průsvitů, enterální výživa.
 • pomůcky k antropometrickému měření a měření fyziologických funkcí
 • pomůcky k oxygenoterapii (kyslíkové brýle, masky)

Přístrojové vybavení:

 • set KPR modelů Prestan – torzo dospělého člověka, dítěte a model novorozence s indikátory;
 • diagnostické přístroje – glukometry, přístroje s možností měření dalších parametrů (cholesterol), oxymetry, kapnometry, tonometry, teploměry;
 • 12-ti svodové EKG s možnou modulací jednotlivých křivek;
 • defibrilátor ZOLL X series (možné měření NIBP, CO2, SpO2, 3 a 12-ti svod. EKG, kardiostimulace, kardioverze, AED, KPR modul pro správné provádění resuscitace a její řízení);
 • terapeutické přístroje: injektomat, lineární dávkovač a infúzní pumpa;
 • polohovací lůžko s automatickou antidekubitální matrací.

Dezinfekční roztoky, běžný spotřební materiál a kompletní OOPP, zdravotnická (ošetřovatelská dokumentace) různého typu.

k206 01k206 02k206 03

 

Odborná učebna Fyzioterapie I, K- 208

Odborný garant laboratoře: Mgr. Milada Luisa Šedivcová

Odborná učebna „Fyzioterapie I“ (místnost K-208) se nachází v budově katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI, Sportovců 2311, Kladno, 1. patro.
V učebně je v současné době zajišťována výuka příslušných odborných předmětů ve všech ročnících bakalářského studijního oboru Fyzioterapie.

Popis vybavení odborné učebny:

Přístrojové vybavení: 10 elektrických polohovatelných lehátek třísegmentových, 20 otočných terapeutických stoliček, model kostry (životní velikost), částečný skelet lebka, páteř, pánev, posturomed, model postavy se svaly.

Fyzioterapeutické pomůcky: gymnastické míče, bosu, podložní válce, balanční podložky, goniometrické pomůcky, neurologická kladívka, mechanický invalidní vozík a dvě nášlapné osobní váhy.

k208
Odborná učebna Fyzioterapie II, K-310

Odborný garant laboratoře: Mgr. Dita Hamouzová, Ph.D.

Odborná učebna „Fyzioterapie II“ se nachází v budově katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI, Sportovců 2311, Kladno, 2. patro.

V učebně je v současné době zajišťována výuka příslušných odborných předmětů ve všech ročnících bakalářského studijního oboru Fyzioterapie.

Popis vybavení odborné učebny:

10 elektrických polohovatelných lehátek třísegmentovaných, 20 otočných terapeutických stoliček, model kostry (životní velikost), částečný skelet lebka, páteř, pánev, 1x posturomed.

Fyzioterapeutické pomůcky: gymnastické míče, bosu, podložní válce, balanční podložky, goniometrické pomůcky, neurologická kladívka.

1x projektor, 1x PC, 1x pracovní stůl.

k310 

K výuce je dále použita „lékařská rehabilitační klec“, která využívá závěsných systémů. Tyto systémy lze použít při cvičení v odlehčení, v trakční terapii i při cvičení s pružným odporem či závažím.

Odborná učebna/Laboratoř simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva, K–331 3D model krajiny, zájmového území

Odborný garant laboratoře: Ing. Martin Staněk, Ph.D.

Odborná učebna/Laboratoř simulačních a praktických metod pro ochranu obyvatelstva se nachází v budově Katedry zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva FBMI, Sportovců 2311, Kladno.

Laboratoř je vybavena unikátním fyzickým 3D modele krajiny o velikosti 6,5 x 4 m, na kterém lze simulovat celou řadu mimořádných událostí a krizových jevů a analyzovat jejich dopady v prostředí. Model je využíván k praktickému doplnění výuky zaměřené na řízení zásahu, organizaci složek IZS při řešení mimořádných událostí a krizový management. Samotný model je unikátním propojením řady moderních technologií, které se využívají statických a pohyblivých prvků k simulaci řady mimořádných událostí, které jsou plně digitalizovány a doplněny o funkci rozšířené reality. Prostřednictvím modelu lze simulovat události v silniční, železniční, letecké i vnitrozemské lodní dopravě, chemické havárie, požáry, povodně, teroristické útoky a další. Model rovněž umožňuje simulaci dopravního provozu, pomocí kterého lze analyzovat vliv prostředí a koncepci dopravy na plynulost provozu při standardních i nestandardních situacích. Simulace jsou dále rozšířeny o funkci videomappingu, který umožňuje doplňující vizualizaci mimořádných událostí, včetně zobrazení následků na okolní krajinu různého typu, městskou a průmyslovou zástavbu, nádraží, letiště či životní prostředí. Při výuce je využito vysoké variability modelu pro demonstraci vlivu okolního terénu na vývoj mimořádné události s důrazem na specifika zásahu složek IZS v daných podmínkách či plánování krizových nebo preventivních opatření. Zaměření modelu a jeho koncepce napomáhá studentům získat především praktické zkušenosti, které jsou nezbytné pro práci krizových manažerů i členů složek IZS, což jim přináší výhodu budoucího uplatnění na trhu práce.

k331 01k331 02k331 03k331 04k331 05k331 06k331 07

 

Back to Top