Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva - informace

Studijní programy garantované katedrou:#programy
Bakalářské studijní programy: Magisterské studijní programy:

Fyzioterapie

Civilní nouzové plánování

Zdravotnické záchranářství

Aplikovaná fyzioterapie

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

 
Radiologická asistence Doktorské studijní programy:
Bezpečnost a ochrana obyvatelstva Civilní nouzová připravenost
Rady studijních programů a oborů#rady

Bakalářský studijní program Fyzioterapie

Bakalářský studijní program Radiologická asistence

Bakalářský studijní program Zdravotnické záchranářství

Bakalářský studijní program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví
Bakalářský studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva
Navazující magisterský studijní program Civilní nouzové plánování
Řešené projekty:#projekty
Názvy grantů a projektů Zdroj Období

VG 20102013048 Výzkum metod kontroly vody kontaminované toxickými látkami za mimořádných bezpečnostních situací, spolupříjemce ORITEST spol. s.r.o.

MV 2010-2013

NT 12156 Nanovlákenné nosiče s řízeným uvolňováním léčiv pro regeneraci osteochondrálních defektů

MV 2011-2015

EE2.4.31.0224 Ochrana obyvatelstva a řešení krizových a mimořádných událostí, spolupříjemce SÚJCHBO, v.v.i., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., ORITEST spol. s r.o. a T-SOFT a.s.

MŠMT 2012-2014
FR-TI4/259 Kompozitní materiál pro výplň kostních defektů, spolupříjemce Contipro Biotech s.r.o. MPO 2012-2015
CZ.1.07/2.3.00/35.0039 Dlouhověkost bez léků: Popularizace a propagace novinek ve výzkumu nefarmakologických možností ovlivnění zdravotního stavu, spolupříjemce Institut klinické a experimentální medicíny MŠMT 2012-2014
EE2.3.35.0021 Popularizace VaV v oblasti jaderné bezpečnosti a revitalizace krajiny v partnerské síti organizací VaV a společnosti Česká hlava, spolupříjemce Centrum výzkumu ŘEŽ s.r.o. MŠMT 2012-2014
TA04010102 Systém pro monitorování a detekci – SYMOD, spolupříjemce TESLA BLATNÁ, a.s., TTC TELEKOMUNIKACE s.r.o., Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita v Plzni TAČR 2014-2017
TA04011345 Cévní protézy o malém průměru osídlované endotelovými a kmenovými buňkami kostní dřeně v bioreaktoru, spolupříjemce Národní Centrum Tkání a Buněk a.s., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. TAČR 2014-2017
TH01031098 Validace a verifikace modelu šíření a disperze těžkého plynu za specifických situací (DEGAS), spolupříjemce T-SOFT a.s., ERGOWORK s.r.o., ÚJV Řež, a. s. TAČR 2015-2018
NV 16-29680A Funkcionalizovaná nanovlákna pro vnější krytí kolorektálních anastomóz, spolupříjemce 2. LF UK, VFU Brno MZ 2016-2019
NV16-28784A Ovlivnění příznaků degenerativních onemocnění pohybového aparátu vysokoindukční magnetickou stimulací, spolupříjemci: EMBITRON s.r.o., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. MZ 2016-2019
FV20422 Vývoj nanovlákenných scaffoldů zajišťujících aplikaci celulárních produktů, včetně fyzikální stimulace účinku s účelem určení pro léčbu chronických ran, spolupříjemce: Grade Medical s.r.o., Cellthera, s.r.o. MPO 2017-2020
Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Fyzioterapeut (Fyzioterapie pro imobilní nemocné) MŠMT 2017-2022
Laboratoř pro rozvoj magisterského studijního programu Civilní nouzové plánování (Simulované a praktické metody výuky předmětů krizového řízení a urgentní medicíny) MŠM 2017-2022
Laboratoř pro rozvoj bakalářského studijního programu Zdravotní laborant (Zavedení moderních laboratorních technik při přípravě zdravotních laborantů) MŠMT 2017-2022
TL02000226 Evaluace postupů pro bezpečnou praktickou výuku chemie ve školách, spolupříjemci: Znalecký ústav bezpečnosti a ochrany zdraví, z.ú., Pedagogická fakulta UK TAČR 2019-2022
FV40187 Optimalizace nových metod přípravy vysoce sofistikovaných krytů ran a jejich ověření pro použití především ve zdravotnictví, spolupříjemci: ING MEDICAL s.r.o., KAR BioTech s.r.o., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. MPO 2019-2022
TJ02000036 Zpátky za volant, spolupříjemci: INESAN, s.r.o., ERGO Aktiv, o.p.s. TAČR 2019-2021
FV40189 Inovativní cartridge pro manipulaci a aktivaci funkcionalizovaných nanovlákenných krytů ran ve zdravotnictví, spolupříjemci: Grade Medical s.r.o. MPO 2019-2022
VI20192022117 Detekce radikalizace v kontextu ochrany obyvatelstva a měkkých cílů před násilnými incidenty MV 2019-2022
VI20192022124 Zvýšení odolnosti regionu před hrozbou plošného výpadku el. energie s využitím nových technologií a postupů krizového řízení, spolupříjemci: FEL ČVUT, Alpiq Generation (CZ) s.r.o., ISECO Consulting s.r.o., PREdistribuce, a.s. MV 2019-2022
TJ04000176 Simulace reálných silových účinků na střeleckém trenažéru a vliv na přesnost střelby TAČR 2020-2022
TL03000611 Inteligentní systém péče o seniory, spolupříjemci: INESAN, s.r.o., DelpSys, s.r.o. TAČR 2020-2023
FW01010463 MIHRIL (Multi Impact Hybrid Layers) - ochrana proti pouličním hrozbám, spolupříjemce: 4M SYSTEMS a.s. TAČR 2020-2022
TL05000480 Zvýšení kvality života v domovech pro seniory v období nouzového stavu, spolupříjemce Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. TAČR 2021-2023
Back to Top