Ohlédnutí za studentskou konferencí

Datum akce
Místo akce
Kladno

Ohlédnutí za studentskou konferencí Trendy vývoje MR zobrazovacích systémů v lékařství

Dne 29. listopadu 2019, od 09.30 do 16.00 probíhala na ČVUT FBMI v Kladně v malém sále studentská konference s názvem Trendy vývoje MR zobrazovacích systémů v lékařství. Tato akce založila novou řadu pravidelných studentských odborných konferencí, které budou pravidelně pořádány každý rok ke konci listopadu pro vybranou modalitu zobrazovacích systémů v lékařství. Akce byla zaměřená zejména pro studenty oborů Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr s cílem přiblížit vývojové trendy z pohledu technického, ale i uživatelského.

Jako první modalita byly vybrány MR zobrazovací systémy a patronem za výrobce byla společnost GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. V příštím roce 2020 to bude výpočetní tomografie CT a patronem bude společnost Siemens Healthcare, s.r.o.  
Konference se účastnili především studenti uvedených oborů, zástupci 4 světových výrobců, zástupci uživatelů z FN Motol, VFN v Praze a FN v Brně, zástupci vyučujících z ČVUT FBMI, VUT FEKT v Brně a VŠB TU FEI Ostrava, absolventi uvedených VŠ a v neposlední řadě předsedové obou spolupořádajících odborných společností, tj. ČSBMILI ČLS JEP a ČSZT, ale i další zástupci odborné veřejnosti.
Jako vyžádaný příspěvek v úvodu konference pronesl pan doc. Ing. Jaroslav Tintěra, CSc. z IKEMu, který se věnoval technickému vývoji MR zobrazovacích systémů a to jak z hlediska celosvětového, tak i lokálního, tj. v podmínkách ČR. V příspěvku se podařilo velmi přehledně uvést všechny důležité mezníky, které vývoj MR zobrazovacích systémů provázel a též se podařilo všechny přítomné seznámit s významnými technickými charakteristikami uvedených systémů.
V rámci studentských příspěvků byl vybrán zástupci výrobců jeden k ocenění, které věnovala tento rok společnost GE Medical Systems Česká republika, s.r.o. a které předal zástupce této společnosti, pan Ing. Jaroslav Marek. Držitelem tohoto ocenění byl absolvent fakulty, oboru Biomedicínský technik a Biomedicínský inženýr, pan Ing. Petr Fiala a téma jeho příspěvku bylo „Metody zobrazení pro detekci příznaků elektromechanické dyssynchronie srdce“.
Fotografie z tohoto okamžiku předání ocenění a též z průběhu konference jsou k nahlédnutí níže. 
Detaily o proběhlé akci můžete nalézt na www stránce zde.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.
organizátor a odborný garant konference
Katedra biomedicínské techniky, ČVUT FBMI

Back to Top