Lidé - katedra biomedicínské informatiky

BČKMRSŠTV
B
Ing. Pavel Beránek pavel.beranek@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

 
RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.dagmar.brechlerova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 355 048
Kladno, náměstí Sítná, B-421
 
Č
Ing. Václav Čejka vaclav.cejka@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-426
 
K
doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc.pavel.kasal@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

Kladno, náměstí Sítná, B-421
 
Ing. Jan Kauler, Ph.D.kauler@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

Kladno, náměstí Sítná, B-434
 
Ing. Ondřej Klempíř ondrej.klempir@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-426
 
Mgr. Radim Krupička, Ph.D.krupicka@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 401
Kladno, náměstí Sítná, B-422
 
Ing. Lucie Kulhánková kulhankova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 493
Kladno, náměstí Sítná, B-431
Sekretariát KBI, Referát pro zahraniční styky, koordinátor programu Erasmus+, EM CEMACUBE program
 
M
Dipl. Ing. Christiane Malá malachri@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-422
 
R
Ing. Michal Reimer michal.reimer@fbmi.cvut.cz
prezenční student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-426
 
S
Ing. Anna Schlenker anna.schlenker@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky

Kladno, náměstí Sítná, B-421
 
doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.szabo@fbmi.cvut.cz
člen grémia
vedoucí / katedra biomedicínské informatiky
člen vědecké rady
člen disciplinární komise
člen disciplinární komise
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
+420 224 358 487
Kladno, náměstí Sítná, B-432
vedoucí katedry
 
Š
MUDr. Lubomír Štěpánek lubomir.stepanek@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

 
T
Ing. Jan Tesař jan.tesar@fbmi.cvut.cz
kombinovaný student doktorského programu

Kladno, náměstí Sítná, B-426
 
V
Mgr. Slávka Vítečková slavka.viteckova@fbmi.cvut.cz
zaměstnanec / 17112 - katedra biomedicínské informatiky
prezenční student doktorského programu
+420 224 358 401
Kladno, náměstí Sítná, B-422
 
Aktualizace: 22.2.2019
Back to Top