Přijímací řízení do akademického roku 2018/2019

Informace o přijímacím řízení v červnu 2018

Bakalářské studijní obory

Obory Biomedicínský technik v kombinované formě studia a Biomedicínská informatika v kombinované formě studia se pro malý počet uchazečů neotevírají.

Ve všech bakalářských studijních oborech (kromě dvou výše jmenovaných neotevřených) budou všichni uchazeči, kteří doložili v přihlášce potvrzený průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium nejvýše 1,50 a kteří dodají nejpozději do pondělí 18. 6. 2018 do 13:00 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii maturitního vysvědčení, přijati bez přijímací zkoušky.

Ostatní uchazeči se musí dostavit k písemné přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky probíhají v těchto dnech:

 • Úterý 19. června 2018 - Fyzioterapie
 • Středa 20. června 2018 - Plánování a řízení krizových situací (prezenční i kombinovaná forma studia)
 • Čtvrtek 21. června 2018 - Zdravotnický záchranář, Zdravotní laborant, Radiologický asistent
 • Pátek 22. června 2018 - Biomedicínský technik, Biomedicínská informatika, Optika a optometrie, Informační a komunikační technologie v lékařství

Výše uvedené termíny jsou pro jednotlivé obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca do konce dubna 2018 každému uchazeči zvlášť.

Navazující magisterské studijní obory

Všechny navazující magisterské obory ve všech formách studia se otevírají.

Uchazeči, kteří doložili v přihlášce potvrzený aritmetický průměr za všechny semestry předchozího studia (u nedokončených studií mimo letního semestru 2017/2018) viz níže dle oboru a kteří dodají nejpozději do pondělí 25. 6. 2018 do 13:00 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii diplomu s dodatkem k diplomu nebo potvrzení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky s výpisem vykonaných zkoušek za studium, budou přijati bez přijímací zkoušky.

Aritmetický průměr za všechny semestry předchozího studia (u nedokončených studií mimo letního semestru 2017/2018) pro přijetí bez přijímací zkoušky:

 • Civilní nouzové plánování – prezenční forma studia:1,43 (10 uchazečů)
 • Civilní nouzové plánování – kombinovaná forma studia: 1,49 (15 uchazečů)
 • Přístroje a metody pro biomedicínu: 1,50 (7 uchazečů)
 • Biomedicínský inženýr: 1,50 (3 uchazečů)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví – prezenční forma studia: 1,42 (15 uchazečů)
 • Systémová integrace procesů ve zdravotnictví – kombinovaná forma studia: 1,50 (13 uchazečů)

Přijímací zkoušky probíhají v těchto dnech:

 • Čtvrtek 28. června 2018 - Civilní nouzové plánování (prezenční i kombinovaná forma studia)
 • Pátek 29. června 2018 - Přístroje a metody pro biomedicínu, Biomedicínský inženýr, Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (prezenční i kombinovaná forma studia)

Výše uvedené termíny jsou pro jednotlivé obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca do konce dubna 2018 každému uchazeči zvlášť.


Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče o bakalářské studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019, přihláška a rozvrh zde.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám pro uchazeče o navazující magisterské studium na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze pro akademický rok 2018/2019, přihláška a rozvrh zde.

POZOR!!! Díky rekonstrukci budovy "Kokos" je studijní oddělení dočasně (od 18. 12. 2017 do odvolání) přestěhováno do náhradní budovy: 

Floriánské nám. 103, Kladno, mapa zde (veřejné parkoviště Zádušní, Floriánská, park Trilobit, případně v OC Centrál Kladno), 1. patro - místnost č. 210 (u schodiště) - plánek zde, (v úředních hodinách označeno jako "Florián").

Přihlášky ke studiu se poštou i nadále zasílají na adresu Nám. Sítná 3105, ale pro předání přihlášky osobně na studijní odd. platí adresa Floriánské nám. 103.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na FBMI ČVUT – přihlášky do 31.3.2018

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Biomedicínský technik (studijní obor BMT)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor,  potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace
Optika a optometrie (studijní obor OPT)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Biomedicínská informatika (studijní obor BMI)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Informační a komunikační technologie v lékařství (studijní obor ICTM)
prezenční (PFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
 

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Specializace ve zdravotnictví (studijní program SVZ)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Fyzioterapie (studijní obor FZT)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Radiologický asistent (studijní obor RA)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Zdravotnický záchranář (studijní obor ZZ)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Zdravotní laborant (studijní obor ZL)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy CHEM+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Plánování a řízení krizových situací (studijní obor PŘKS)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)

Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Biomedicínský inženýr (studijní obor BME)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA Na samoplátci nostrifikace
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (studijní obor SIPZ)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace
Přístroje a metody pro biomedicínu (studijní obor PMB)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
 

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace
 

Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)

Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Civilní nouzové plánování (studijní obor CNP)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
OKRUHY,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Formulář na odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu - zde

Vysvětlivky:

Forma výuky – prezenční forma (výuka probíhá po celý týden jako přednášky, cvičení – semináře, laboratoře, praxe atd.), kombinovaná forma (určena pouze pro již pracující v oboru a nebo s jistou praxí, výuka probíhá typicky jeden či dva dny v týdnu a to Pá, So, studenti se připravují z tak zvaných studijních opor, forma výuky jsou konzultace, soustředění, samostudium)
Podmínky PŘ – podmínky přijímacího řízení, způsob podání přihlášky, veškeré informace o přijímacím řízení apod.
Handicap – pokud má uchazeč jakýkoli handicap (zdravotní a jiná postižení), včetně tzv. specifických poruch učení (SPU), je třeba kontaktovat  centrum ELSA ČVUT.

Starší testy – odkaz na zprávy z přijímacích řízení a testy s výsledky z minulých let
Zdravotnický obor – jedná se o obory, které získaly tzv. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych-stanovisek_4386_2103_3.html ) podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění (absolventi mohou po registraci na http://www.nconzo.cz/web/guest/home nastoupit jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnickém zařízení)
NA – not applicable (nelze aplikovat)
Vzory formulářů pro potvrzení zaměstnání, a nebo praxe pro kombinovanou formu studia (označeno jako potvrzení KFS)

samoplátci -studium v cizím jazyce si student hradí sám, výše školného je stanovena přílohou č. 5 Statutu ČVUT

Cizinci, kteří studovali v zahraničí (neplatí pro Slovenskou republiku) musí předložit osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka získané v České republice na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze (úroveň B2 nebo vyšší - http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/)

Back to Top