Přijímací řízení do akademického roku 2020/2021

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 budou zveřejněny v níže uvedené tabulce v průběhu listopadu.

 

Fakulta biomedicínského inženýrství nabízí zájemcům o studium přípravné kurzy z FYZIKY, BIOLOGIE A CHEMIE (výběr kurzu dle podmínek přijímacího řízení do příslušného bakalářského studijního oboru).

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Biomedicínský technik (studijní obor BMT)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor,  potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace
Optika a optometrie (studijní obor OPT)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Biomedicínská informatika (studijní obor BMI)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Informační a komunikační technologie v lékařství (studijní obor ICTM)
prezenční (PFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
 

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Specializace ve zdravotnictví (studijní program SVZ)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Fyzioterapie (studijní obor FZT)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Radiologický asistent (studijní obor RA)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Zdravotnický záchranář (studijní obor ZZ)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Plánování a řízení krizových situací (studijní obor PŘKS)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Bakalářské studijní programy (3 roky, titul Bc.)

Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Forma výuky Jazyk výuky Popis programu Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (studijní obor ZL)
prezenční ČJ popis programu podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy CHEM+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)

Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Biomedicínský inženýr (studijní obor BME)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA Na samoplátci nostrifikace
Přístroje a metody pro biomedicínu (studijní obor PMB)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
 

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy a specializace (2 roky, titul Ing.)

Biomedicínská a klinická informatika (studijní program BMKI)

Forma výuky Jazyk výuky Popis programu Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Softwarové technologie (specializace programu BMKI)
prezenční (PFS), ČJ popis programu a specializace podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA

OKRUHY,
MAT+INF

 

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Asistivní technologie (specializace programu BMKI)
prezenční (PFS), ČJ popis programu a specializace podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA

OKRUHY,
MAT+INF

 

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy (2 roky, titul Ing.)

Civilní nouzové plánování (studijní program CNP)

Forma výuky Jazyk výuky Popis programu Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis programu podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
OKRUHY,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

Navazující magisterské studijní programy (2 roky, titul Ing.)

Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (studijní program SIPZ)

Forma výuky Jazyk výuky Popis programu Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis programu podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2 - MÚVS ČVUT

zkouška z Čj - B2 - ÚJOP UK

nostrifikace

prezenční AJ popis programu podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace

Formulář na odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu - zde

Vysvětlivky:

Forma výuky – prezenční forma (výuka probíhá po celý týden jako přednášky, cvičení – semináře, laboratoře, praxe atd.), kombinovaná forma (určena pouze pro již pracující v oboru a nebo s jistou praxí, výuka probíhá typicky jeden či dva dny v týdnu a to Pá, So, studenti se připravují z tak zvaných studijních opor, forma výuky jsou konzultace, soustředění, samostudium)
Podmínky PŘ – podmínky přijímacího řízení, způsob podání přihlášky, veškeré informace o přijímacím řízení apod.
Handicap – pokud má uchazeč jakýkoli handicap (zdravotní a jiná postižení), včetně tzv. specifických poruch učení (SPU), je třeba kontaktovat  centrum ELSA ČVUT.

Starší testy – odkaz na zprávy z přijímacích řízení a testy s výsledky z minulých let
Zdravotnický obor – jedná se o obory, které získaly tzv. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych-stanovisek_4386_2103_3.html ) podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
NA – not applicable (nelze aplikovat)
Vzory formulářů pro potvrzení zaměstnání, a nebo praxe pro kombinovanou formu studia (označeno jako potvrzení KFS)

samoplátci -studium v cizím jazyce si student hradí sám, výše školného je stanovena přílohou č. 5 Statutu ČVUT

Cizinci, kteří studovali v zahraničí (neplatí pro Slovenskou republiku) musí předložit osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka – úroveň B2 nebo vyšší (platí pro cizince), získané v České republice na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze, (http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/) nebo Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce).

Back to Top