Přijímací řízení do akademického roku 2018/2019

Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek pro bakalářské a navazující magisterské studijní oborypřihlášky do 13. srpna 2018

Bakalářské studijní obory - zde

Bakalářských studijní program Biomedicínská a klinická technika:

Bakalářských studijní program Specializace ve zdravotnictví:

Bakalářských studijní program Ochrana obyvatelstva:

Ve všech bakalářských studijních oborech, pro které je vyhlášen mimořádný termín přijímacích zkoušek (viz vyhlášení výše), budou všichni uchazeči, kteří doloží v přihlášce průměr průměrů výročních vysvědčení za celé středoškolské studium nejvýše 1,50 a kteří dodají nejpozději do úterý 18. 9. 2018 do 13 hodin na studijní oddělení ověřenou kopii maturitního vysvědčení, přijati bez přijímací zkoušky.

Ostatní uchazeči se musí dostavit k písemné přijímací zkoušce. Přijímací zkoušky probíhají dne 20. 9. 2018. Uchazeči, kteří nejpozději při vstupu do zkušební místnosti nepředloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nemohou být připuštěni ke zkoušce a přijati. Uchazeči, kteří ještě nebudou mít maturitní vysvědčení, musí doložit alespoň potvrzení střední školy o úspěšném vykonání maturitní zkoušky.

Termín 20. 9. 2018 je pro všechny bakalářské studijní  obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca po 20. srpnu 2018 každému uchazeči zvlášť.
Uchazeče o obor Zdravotnický záchranář upozorňujeme, že v případě přijetí a zapsání se ke studiu dne 20. 9. 2018, musí od 24. 9. 2018 do 28. 9. 2018 odjet na úvodní povinné soustředění. Více informací bude sděleno při zápisu ke studiu.

Navazující magisterské studijní obory - zde

Navazující magisterský studijní program Biomedicínská a klinická technika:

Přijímací zkoušky probíhají dne 25. 9. 2018. Uchazeči, kteří nejpozději při vstupu do zkušební místnosti nepředloží ověřenou kopii diplomu s dodatkem k diplomu, nemohou být připuštěni ke zkoušce a přijati. Uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky musí totéž doložit nejpozději do  24. 9. 2018 do 13 hodin na studijní oddělení.

Uchazeči, kteří ještě nebudou mít diplom a dodatek k diplomu, musí doložit alespoň potvrzení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky s výpisem vykonaných zkoušek za studium.

Termín 25. 9. 2018 je pro všechny navazující magisterské studijní  obory v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.
Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca po 20. srpnu 2018 každému uchazeči zvlášť.

Navazující magisterský studijní program - zde

Navazující magisterský studijní program Biomedicínská a klinická informatika:

Přijímací zkoušky probíhají dne 25. 9. 2018. Uchazeči, kteří nejpozději při vstupu do zkušební místnosti nepředloží ověřenou kopii diplomu s dodatkem k diplomu, nemohou být připuštěni ke zkoušce a přijati. Uchazeči přijímáni bez přijímací zkoušky musí totéž doložit nejpozději do  24. 9. 2018 do 13 hodin na studijní oddělení.

Uchazeči, kteří ještě nebudou mít diplom a dodatek k diplomu, musí doložit alespoň potvrzení o úspěšném vykonání státní závěrečné zkoušky s výpisem vykonaných zkoušek za studium.

Termín 25. 9. 2018 je pro obě specializace v případě přijetí ke studiu (platí i pro uchazeče přijaté bez přijímací zkoušky) zároveň i datem zápisu ke studiu. Pokud se přijatý uchazeč k zápisu nedostaví, předpokládá se, že nemá zájem ke studiu nastoupit. Náhradní termín zápisu fakulta neposkytuje.

Další podrobnosti a pozvánky k přijímací zkoušce budou odeslány písemně poštou cca po 20. srpnu 2018 každému uchazeči zvlášť.


POZOR!!! Díky rekonstrukci budovy "Kokos" je studijní oddělení dočasně (od 18. 12. 2017 do odvolání) přestěhováno do náhradní budovy: 

Floriánské nám. 103, Kladno, mapa zde (veřejné parkoviště Zádušní, Floriánská, park Trilobit, případně v OC Centrál Kladno), 1. patro - místnost č. 210 (u schodiště) - plánek zde, (v úředních hodinách označeno jako "Florián").

Přihlášky ke studiu se poštou i nadále zasílají na adresu Nám. Sítná 3105, ale pro předání přihlášky osobně na studijní odd. platí adresa Floriánské nám. 103.

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na FBMI ČVUT

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Biomedicínský technik (studijní obor BMT)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor,  potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace
Optika a optometrie (studijní obor OPT)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Biomedicínská informatika (studijní obor BMI)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Informační a komunikační technologie v lékařství (studijní obor ICTM)
prezenční (PFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
 

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Specializace ve zdravotnictví (studijní program SVZ)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Fyzioterapie (studijní obor FZT)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Radiologický asistent (studijní obor RA)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Zdravotnický záchranář (studijní obor ZZ)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Zdravotní laborant (studijní obor ZL)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy CHEM+BIO,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

 

Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)

Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Plánování a řízení krizových situací (studijní obor PŘKS)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
okruhy FYZ+BIO,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)

Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Biomedicínský inženýr (studijní obor BME)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
zdrav. obor

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA Na samoplátci nostrifikace
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví (studijní obor SIPZ)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace
Přístroje a metody pro biomedicínu (studijní obor PMB)
prezenční ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
FYZ+BIO+specif. část,
starší testy
 

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

prezenční AJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška NA NA samoplátci nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)

Biomedicínská a klinická informatika (studijní program BMKI)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Softwarové technologie (specializace programu BMKI)
prezenční (PFS), ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA

OKRUHY,
MAT+INF

 

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Asistivní technologie (specializace programu BMKI)
prezenční (PFS), ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA

OKRUHY,
MAT+INF

 

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

 

Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)

Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)

Forma výuky Jazyk výuky Popis oboru Podmínky PŘ Elektronická přihláška Handicap Starší testy Pozn. Cizinci, kromě SR
Civilní nouzové plánování (studijní obor CNP)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS) ČJ popis oboru podmínky PŘ elektronická přihláška Poradenství CIPS
Handicap ELSA
OKRUHY,
starší testy
potvrzení KFS

zkouška z Čj - B2

nostrifikace

Formulář na odvolání proti rozhodnutí děkana ve věci nepřijetí ke studiu - zde

Vysvětlivky:

Forma výuky – prezenční forma (výuka probíhá po celý týden jako přednášky, cvičení – semináře, laboratoře, praxe atd.), kombinovaná forma (určena pouze pro již pracující v oboru a nebo s jistou praxí, výuka probíhá typicky jeden či dva dny v týdnu a to Pá, So, studenti se připravují z tak zvaných studijních opor, forma výuky jsou konzultace, soustředění, samostudium)
Podmínky PŘ – podmínky přijímacího řízení, způsob podání přihlášky, veškeré informace o přijímacím řízení apod.
Handicap – pokud má uchazeč jakýkoli handicap (zdravotní a jiná postižení), včetně tzv. specifických poruch učení (SPU), je třeba kontaktovat  centrum ELSA ČVUT.

Starší testy – odkaz na zprávy z přijímacích řízení a testy s výsledky z minulých let
Zdravotnický obor – jedná se o obory, které získaly tzv. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych-stanovisek_4386_2103_3.html ) podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění (absolventi mohou po registraci na http://www.nconzo.cz/web/guest/home nastoupit jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnickém zařízení)
NA – not applicable (nelze aplikovat)
Vzory formulářů pro potvrzení zaměstnání, a nebo praxe pro kombinovanou formu studia (označeno jako potvrzení KFS)

samoplátci -studium v cizím jazyce si student hradí sám, výše školného je stanovena přílohou č. 5 Statutu ČVUT

Cizinci, kteří studovali v zahraničí (neplatí pro Slovenskou republiku) musí předložit osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka získané v České republice na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze (úroveň B2 nebo vyšší - http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-zkousky-cestina-anglictina-nemcina/)

Back to Top