Přijímací řízení

Přijímací řízení do akademického roku 2018/2019

 

 

   

Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 na FBMI ČVUT – přihlášky do 31.3.2018
 
Bakalářské studijní programy a obory (3 roky, titul Bc.)
Forma výuky
Jazyk výuky
Popis oboru
Podmínky PŘ
Elektronická přihláška
Handicap
Starší testy
Pozn.
Cizinci, kromě SR
***
Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)
Biomedicínský technik
(studijní obor BMT)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor,  potvrzení KFS
zkouška z Čj - B2
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
nostrifikace
Optika a optometrie
(studijní obor OPT)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
zkouška z Čj - B2
Biomedicínská informatika
(studijní obor BMI)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zkouška z Čj - B2
Informační a komunikační technologie v lékařství
(studijní obor ICTM)
prezenční (PFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
  zkouška z Čj - B2
***
Specializace ve zdravotnictví (studijní program SVZ)
Fyzioterapie
(studijní obor FZT)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
zkouška z Čj - B2
Radiologický asistent
(studijní obor RA)
prezenční
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
zkouška z Čj - B2
Zdravotnický záchranář
(studijní obor ZZ)
prezenční
ČJ
 
okruhy FYZ+BIO,
zdrav. obor
zkouška z Čj - B2
Zdravotní laborant
(studijní obor ZL)
prezenční
ČJ
okruhy CHEM+BIO,
zdrav. obor
zkouška z Čj - B2
***
Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)
Plánování a řízení krizových situací
(studijní obor PŘKS)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
okruhy FYZ+BIO,
zkouška z Čj - B2
 
Navazující magisterské studijní programy a obory (2 roky, titul Ing.)
Forma výuky
Jazyk výuky
Popis oboru
Podmínky PŘ
Elektronická přihláška
Handicap
Starší testy
Pozn.
 Cizinci, kromě SR
***
Biomedicínská a klinická technika (studijní program BMKT)
Biomedicínský inženýr
(studijní obor BME)
prezenční
ČJ
zdrav. obor
zkouška z Čj - B2
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
nostrifikace
Systémová integrace procesů ve zdravotnictví
(studijní obor SIPZ)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
zkouška z Čj - B2
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
nostrifikace
Přístroje a metody pro biomedicínu
(studijní obor PMB)
prezenční
ČJ
  zkouška z Čj - B2
prezenční
AJ
NA
NA
samoplátci
nostrifikace
***
Ochrana obyvatelstva (studijní program OO)
Civilní nouzové plánování
(studijní obor CNP)
prezenční (PFS), kombinovaná (KFS)
ČJ
zkouška z Čj - B2

 

 
Vysvětlivky:
Forma výuky – prezenční forma (výuka probíhá po celý týden jako přednášky, cvičení – semináře, laboratoře, praxe atd.), kombinovaná forma (určena pouze pro již pracující v oboru a nebo s jistou praxí, výuka probíhá typicky jeden či dva dny v týdnu a to Pá, So, studenti se připravují z tak zvaných studijních opor, forma výuky jsou konzultace, soustředění, samostudium)
Podmínky PŘ – podmínky přijímacího řízení, způsob podání přihlášky, veškeré informace o přijímacím řízení apod.
Handicap – pokud má uchazeč jakýkoli handicap (zdravotní a jiná postižení), včetně tzv. specifických poruch učení (SPU), je třeba kontaktovat  centrum ELSA ČVUT.  
Starší testy – odkaz na zprávy z přijímacích řízení a testy s výsledky z minulých let
Zdravotnický obor – jedná se o obory, které získaly tzv. souhlasné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR (viz http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/prehled-souhlasnych-stanovisek_4386_2103_3.html ) podle zákona č. 96/2004 Sb. v platném znění (absolventi mohou po registraci na http://www.nconzo.cz/web/guest/home nastoupit jako zdravotničtí pracovníci ve zdravotnickém zařízení)
NA – not applicable (nelze aplikovat)
Vzory formulářů pro potvrzení zaměstnání, a nebo praxe pro kombinovanou formu studia (označeno jako potvrzení KFS)
samoplátci -studium v cizím jazyce si student hradí sám, výše školného je stanovena přílohou č. 5 Statutu ČVUT

Cizinci, kteří studovali v zahraničí (neplatí pro Slovenskou republiku) musí předložit osvědčení o certifikované zkoušce z českého jazyka získané v České republice na Masarykově ústavu vyšších studií ČVUT v Praze (úroveň B2 nebo vyšší - http://www.muvs.cvut.cz/zajemci-o-studium/jazykove-vzdelavani/jazykove-z...)