Vyhlášení mimořádného termínu přijímacích zkoušek do bakalářských studijních programů

Datum události

Děkan Fakulty biomedicínského inženýrství vyhlašuje na den 20. září 2018 mimořádný termín přijímacích zkoušek pro akademický rok 2018/2019 do následujících tříletých bakalářských studijních programů:


„Biomedicínská a klinická technika (BMKT)“

  • oboru „Biomedicínská informatika“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 30 přijatých uchazečů.
  • oboru „Biomedicínský technik“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 141 přijatých uchazečů.
  • oboru „Informační a komunikační technologie v lékařství“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 30 přijatých uchazečů.
  • oboru „Optika a optometrie“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 47 přijatých uchazečů.

 

„Specializace ve zdravotnictví (SVZ)“

  • oboru „Radiologický asistent“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 17 přijatých uchazečů.
  • oboru „Zdravotnický záchranář“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 32 přijatých uchazečů.
  • oboru „Zdravotní laborant“ v prezenční formě studia s kapacitou oboru 32 přijatých uchazečů.

 

„Ochrana obyvatelstva (OO)“

  • oboru „Plánování a řízení krizových situací“ v prezenční a v kombinované formě studia s kapacitou oboru 37 přijatých uchazečů pro prezenční a 43 pro kombinovanou formu studia.

 

Přihlášky ke studiu se sepisují elektronicky prostřednictvím aplikace (http://prihlaska.cvut.cz) do 13. srpna 2018 a podávají se vytištěné osobně nebo poštou. Veškeré další informace o způsobu podání přihlášky, povinných přílohách a dokladech a podmínkách přijímacího řízení lze získat na: https://www.fbmi.cvut.cz/cs/uchazec/prijimaci-rizeni

Back to Top