Vypsaná témata disertačních prací - Katedra biomedicínské informatiky

Název Školitel Školitel-specialista
Analýza ultrazvukového záznamu a kvatifikace relativního pohybu fascií v rámci diagnostiky chronické bolesti zad doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D.  
Bezpečnost zdravotnických prostředků podléhajících MDR Ing. Anna Horňáková, Ph.D. RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Modulace kovových nanočástic pro specifické plasmonické zesílení doc. Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.  
Vizualizace pomocí plazmonických nanočástic technikami mikroskopie jednotlivých molekul doc. Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.  
Rekonstrukce obrazů z plasmonem vylepšené superrozlišovací mikroskopie doc. Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.  
Využití hlubokého učení a jeho aplikace v asistivních technologiích doc. Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D.
Bezpečnost informací a zabezpečení v nemocnicích Ing. Anna Horňáková, Ph.D. RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.
Ukládání lidského genomu pro aplikace v asistivních technologiích doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D.  Ing. Ondřej Klempíř, Ph.D.
Fluorescence materiálů po modifikaci femtosekundovým laserem doc. Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D. Ing. Václav Petrák, Ph.D.
Back to Top