Seznam partnerských škol

BELGIE

Ghent University

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy B GENT01
 • studium je vhodné pouze pro magisterský stupeň studia st. program Biomedicínské inženýrství, nevhodné pro SIPZ
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty Mgr. stupně studia, v maximální délce 5 měsíců
 • požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • Language requrements - https://www.ugent.be/prospect/en/administration/application/languagerequirements.htm
 • zaměření na modelování kardiovaskulárního systému
 • termín pro přihlášky na zimní semestr 15. května a pro jarní semestr 15. listopadu.
 • doporučeno řešení diplomové práce
 • studium probíhá v angličtině
 • Ghent University Fact Sheet 2023/2024
 • spolupracující pracoviště: Cardiovascular Mechanics and Biofluid Dynamics Research Group (Prof. Patrick Segers Civ Eng, Ph.D. vedoucí oddělení)
DÁNSKO

Technical University of Denmark Lyngby

ESTONSKO

Tallinn Health Care College

 • nová smlouva na období programu Erasmus+ 2016-2021
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský stupeň studia studijního oboru Optika a Optometrie
 • bilaterální dohoda uzavřeno pro max. 2 studenty Bc. studia v maximální délce 2x 5 měsíců
 • studium probíhá v angličtině - požadováná úrověň jazyka B2 English
 • deadline přihlášky na zimní semestr 15. května a pro letní semestr 15. listopadu
 • kontaktní osoba na FBMI Mgr. Markéta Žáková
FINSKO

Aalto University

Helsinky Metropolia University of Applied Sciences

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je vhodné zejména pro bakalářský stupeň studia studijní oboru Optika a optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty Bc stupně studia, v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium je rozděleno na podzimní a jarní semestr
 • studium probíhá angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 1. listopadu.
 • Helsinky Metropolia Fact sheet 
 • Courses for degree program Optometry
 • Course for degree program Physioterapy

University of Oulu

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2018-2021
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max 3 studenty (1 studenta Bc, 1 studenta Mgr, 1 studenta PhD stupně studia), v maximální délce 20 měsíců celkem
 • běžné semestrální pobyty začátek ZS záčátkem měsíce srpna, záčátek LS vždy hned po 1. lednu
 • studium probíhá v angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • spolupráce s Faculty of Medicine
 • Informace o předmětech
 • deadline pro přihlášky:
  • Celý ak. rok (zář - květen) a zimní semestr (září - prosinec): 30. dubna
  • Letní semestr (leden - květen): 15. října
 • ubytování zajišťuje místní studentský fond PSOAS. Informace a online přihlášky naleznete na https://www.oulu.fi/university/studentexchange/information-for-exchange-students
FRANCIE

Ecole Centrale de Lille - pouze pro doktorandy!

 • NOVÁ smlouva na období programu Erasmus+ 2017-2021
 • studium je vhodné pouze pro Phd studenty oboru BMKT/BMI
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 20 měsíců
 • studium probíhá pouze v Angličtině a Francouštině, požadovaná úroveň B2 English/B1 French
 • kontaktní osoba na FBMI - Dr. Vincent Mortet, Ph.D. - vincent.mortet@fbmi.cvut.cz
 • Informace o předmětech:
 • Deadline pro ZS: 30. duben
 • Deadline pro LS: 30. listopad

Ecole d´ingénieurs - ECE Paris

 • smlouva na období programu ERASMUS+ 2020-2021
 • studium je vhodné hlavně pro magisterský obor BME, , eventuelně pro bakalářský obor BMT (menší nabídka předmětů)
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 3 studenty (bc. a mgr. stupně studia) v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studium probíhá ve francouzském jazyce (uroveň požadované jazykové úrovně B1), v bakalářském i magisterském studiu jsou nabízeny vybrané předměty v AJ
 • Pro studenty FBMI je nejblizší obor Zdraví a technologie.
 • Deadline pro ZS: 1.května
 • Deadline pro LS: 1. listopadu
 • Zároveň s přihláškou na zahraniční školu je nutné dodat: Certification of language level in English or French depending on the chosen language of instruction:
  • English (IELTS : 6.0 minimum OR TOEFL : 83 IBT OR TOEIC : 780)
  • French (B2 level in one of the following tests: TCF, TEF, DELF, DALF)

Grenoble INP - Institut d'ingénierie et de management

Universite D´Angers ve Francii

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy F ANGERS01
 • studium je vhodné pro magisterský obor SIPZ
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 6 měsíců
 • studium probíhá ve francouzštině - požadovaná úroveň B1, a v angličtině
 • informace pro přijíždějící studenty
 • nabídka předmětů v angličtině - katalog
 • spolupracující pracoviště: Polytech Angers
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr – 1. června
  • letní semestr - 1. listopadu

Université de Franche-Comté Besancon

University of Paris-Saclay (Centrale Supélec)

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy F GIF-YVE03
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Biomedicínská Technika (BMT) a Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (IKZ), 2-letý magisterský obor Biomedicínské inženýrství (BME) a Biomedicínská a klinická informatika (BMKI)
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 1 studenta, v maximální délce 5 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině a francouzštině, požadavky B1 French a B2 English
 • Deadline přihlášek na partnerské škole: 
  • zimní semestr - 22. dubna
  • letní semestr - 10. listopadu
 • Exchange students are requested to register for a minimum of 24 ECTS per semester 
 • Factsheet CentraleSupeléc 2023/2024
 • Course catalog
HOLANDSKO

Universiteit van Amsterdam

 • smlouva prodloužena v programu Erasmus+ 2014-2021
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský a magisterský stupeň studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 1 studenta Bc. nebo Mgr. stupeň studia, v maximální délce 6 měsíců
 • studium probíhá v angličtině - požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 15. října
 • spolupráce s Faculty of Science (kontaktní osoba Selma Kujundzic)
 • informace o předmětech nabízených touto fakultou zde
 • Exchange Programme Factsheet

University of Groningen

University of Twente

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy NL ENSCHED01
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia i pro obor SIPZ
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 3 studenty (jakéhokoliv stupně studia), v maximální délce 15 měsíců celkem.
 • studium probíhá v angličtině
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. května a pro jarní semestr 1. října.
 • postup jak podat přihlášku naleznete zde.
 • Informační brožůra
 • požadavek na zkoušku z angličtiny IELTS (min. 6.0) nebo TOEFL-iBT (min. 80) TOEIC (including reading, listening, speaking and writing exam, minimum sum of 670) or Cambridge (CAE or CPE). Více informací zde.

TU DELFT - Delft University of Technology

CHORVATSKO

University of Applied Sciences Velika Gorica

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2023-2028
 • Erasmus kód školy HR ZAGREB08
 • studium je vhodné pouze pro Bc. obor Optika a optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty v maximální délce 2x5 měsíců
 • studium probíhá v angličtině požadovaná úroveň jazyka B1
 • deadline pro přihlášky:
  • zimní semestr 20. června
  • jarní semestr 10. ledna
 • Application process
 • Přehled studijních předmětů (pdf)
 • Guide for incoming students (pdf)
ITÁLIE

Universitá degli Study di Milano-Bicocca

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy I MILANO16
 • studium je vhodné pouze pro bakalářský studijní program OPT
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 5 měsíců
 • studium probíhá v italštině, ale konzultace a zkoušky mohou probíhat v AJ.
 • Deadline pro přihlášky:
  • zimní semestr 15. června
  • jarní semestr 15. listopadu
 • požadována Italština B1, v případě, že student nemá potvrzení jazykové znalosti, bude automaticky zařazen do kurzu italštiny pro výměnné studenty (více informací zde)
 • spolupracující pracoviště: Department of Material Science (Prof. Antonio Papagni)
 • Informace pro přijíždějící studenty
 • Informace o výuce v daném oboru OPT
 • Information sheet 2023-2024

Universita degli Studi di Trento (University of Trento)

NĚMECKO

Beuth Hochschule für Technik Berlin

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy D BERLIN04
 • studium je vhodné pro bakalářský a magisterský stupeň studia
 • zejména vhodné pro studijní program OPT
  dále vhodné i pro Bc. studijní program BMT a Mgr. studijní program BME
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty na 12 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině a němčině
 • jazykové požadavky B2 English, B1 German (B2 will be reached after intensive course at start of semester)
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 1. květen a pro jarní semestr 1. listopad
 • spolupracující pracoviště pro obor OPT Beuth Hochschule für Technik Berlin Augenoptik/Optometrie
 • kontaktní osoba na FBMI prof. Ing. Jiří Novák, Ph.D.

Hochschule Furtwangen University

Ilmenau University of Technology (Technische Universität Ilmenau)

RWTH Aachen (Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule)

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2019-2021
 • studium je vhodné pro magisterský stupeň studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 1 studenta, v maximální délce 6 měsíců celkem
 • studium v němčině nebo v angličtině (znalost němčiny žádoucí) - požadavky na jazykovou úroveň B1 German, B2/English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 31. května a pro jarní semestr 31. ledna.
 • doporučeno řešení diplomové/disertační práce
 • spolupráce s Faculty of Medicine (Prof. Dr. Khoshrow Mottaghy, odpovědný za magisterské studium, Prof. Dr.-Ing., Dr.h.c. Vladimír Blažek, pověřený rektorem RWTH pro spolupráci s ČVUT)
 • RWTH Aachen_FactSheet - information for the applicants at RWTH Aachen University and for newcomers in Aachen.

Language Requirements at RWTH Aachen University

 • Proof of Language Proficiency is required according to the medium of instruction.
 • German Language Proficiency: CEFR (Common European Framework of Reference): B1 level (http://www.coe.int/T/DG4/Portfolio/?M=/main_pages/levels.html)
 • English Language Proficiency: B1
 • CEFR (Common European Framework of Reference): B1 level
 • TOEFL: 80/ibt, 550/pbt, IELTS: 6.0, B1 level

 
We require students applying for an exchange period at RWTH to have at least B1.1 level of German knowledge in the European Framework of Reference in order to make the most of their stay. As proof we accept certificates in their application files such as OnTestDaF, Goethe Institut, TestDaf or confirmations of your university’s language center or any other officially recognized language school.
Students not meeting our language requirements may not be accepted as exchange students.
 
We do have some exceptions to that rule:

 • Students taking English-taught courses exclusively are required to attach a B1 certificate of ENGLISH (6.0 IELTS) and do not need to proof their German skills (although prior knowledge is highly recommended!)
 • Students doing project work or writing their final thesis under RWTH supervision may also be excluded from the rule since they can arrange with their supervisor to conduct the work in English. Hence, a B1 certificate of ENGLISH is required, too.
 • Students holding an A2.2 certificate of German who are applying for the Intensive German Language Course prior to each winter semester may apply with their A2.2 certificate because they will have acquired B1 level by the beginning of term. This option is only possible for students applying for the winter semester or the whole academic year.

RWTH Aachen University FactSheet for Incomings_ERASMUS

Universität Kassel

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy D KASSEL01
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia (vhodné zatím pouze pro Mgr. studijní program NNT – BMKI).
 • bilaterální dohoda je uzavřena obousměrně pro 2 studenty na max. 12 měsíců celkem.
 • požadavky na jazykovou úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky:
  • zimní semestr 15. července
  • jarní semestr 15. ledna
 • Informace pro Erasmus studenty
 • odborné informace podá doc. Ing. Petr Písařík, Ph.D.
 • spolupráce s Institute of Nanostrukture Technologies and Analytics (kontaktni osoba Prof. Dr. Johann Peter Reithmaier)
NORSKO

Universitet in Tromsø

 • smlouva prodloužena na další období programu Erasmus+ 2014-2020
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia. Vhodné i pro obor SIPZ.
 • bilaterální dohoda je uzavřeena pro max. 3 studenty (libovolného stupně studia), v maximální délce 30 měsíců celkem
 • studium probíhá v angličtině - požadavky na jazykovou úroveň B2 English
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 15. dubna a pro jarní semestr 1. října.
 • spolupráce s Faculty of Science and Technology (kontaktní osoba Gunnar Hartvingsen z Department of Computer Science)
POLSKO

Politechnika Ślaska w Gliwicach

 • smlouva na období programu Erasmus+ 2020-2021
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty Bc, Mgr nebo PhD stupně studia, v maximální délce do 10 měsíců celkem
 • vhodné i pro zájemce z oborů/programů informatického zaměření
 • studium probíhá v angličtině nebo v polštině - požadavky na jazykovou úroveň B1 English (bakalářské studium) B2 English (magisterské studium)
 • spolupráce s Faculty of Automatic Control, Electronics and Computer Science ( Prof. dr hab. inž. Ewaryst Tkacz)
 • spolupráce s Faculty of Biomedical Engineering (Dr. Piotr Zarychta)
 • Deadline pro ZS - 1. června
 • Deadline pro ZS - 1. prosince
RAKOUSKO

Fachhochschule Technikum Wien

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy D FURTWAN01
 • studium je vhodné pro bakalářský (obor BMT a BMI), pouze pro magisterské obory BME, PMB. Nevhodné pro obor SIPZ
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 3 studenty (Bc. a Mgr.) v maximální délce 30 měsíců celkem
 • magisterské studium probíhá v angličtině - požadavky na jazykovou úroveň B2 English, B2 German
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 15. května a pro jarní semestr 15. listopadu
 • spolupracující pracoviště: Department of Biomedical Engineering (FH-Prof. DI Dr. Stefan Sauermann, Program Director Biomedical Engineering Sciences)
 • Informace pro přijíždějící studenty
RUMUNSKO

Universitatea de Medicina si Farmacie "Gr.T.Popa" Iasi

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy RO IASI04
 • studium je vhodné pro bakalářský stupeň studia (program BMT a FZT) a magisterský stupeň studia (program BME
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty FZT, v maximální délce 10 měsíců celkem a pro 4 studenty BMT/BME v max. délce 20 měsíců celkem.
 • studium probíhá v angličtině nebo rumunštině - požadavky na jazykovou úroveň B1 Romanian/ B2 English
 • spolupráce s Facultatea de Bioinginerie Medicala
 • Deadline pro ZS – 10. července
 • Deadline pro LS - 15. listopadu
 • English programs
 • Informace pro přijíždějící studenty

University POLITEHNICA of Bucharest

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy RO BUCURES11
 • studium je vhodné pro všechny stupně studia pouze technicky zaměřených studijních programů
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 5 studentů v maximální délce 25 měsíců
 • studium probíhá v angličtině nebo rumunštině - požadavky na jazykovou úroveň B2 English
 • spolupráce s Faculty of Medical Engineering (FIM)
  • Deadline pro ZS – 30. června
  • Deadline pro LS - 30. listopadu
 • Study Mobility information
 • Informace pro přijíždějící studenty
SLOVENSKO

Akadémia Policajného zboru v Bratislave

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK BRATISL06
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva (BOO), pro 2letý magisterský program Civilní nouzové plánování (CNP) a pro doktorský program Civilní nouzová připravenost (CNP - PhD)
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 3 studenty Bc., 3 studenty Mgr. a 2 studenty PhD studijního programu vždy na max. 5 měsíců
 • studium probíhá ve slovenštině
 • Termíny přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr – 15. června
  • letní semestr – 1. prosince
 • Informace pro přijíždějící studenty
 • Bakalářský studijní program  BOOM
 • Magisterský studijní program BOOM

Katolícka univerzita v Ružomberoku

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK RUZOMBE01
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Fyzioterapie (FZT), Radiologická asistence (RA), Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví (LDZ) a Zdravotnické záchranářství (ZZ)
 • studium je doporučené pro 2letý magisterský program Aplikovaná fyzioterapie (AFZT)
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty z každého oboru na 5 měsíců
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou zdravotníctva
 • (kontaktní osoba PhDr. PaedDr. Mária Nováková, Ph.D. katedrální koordinátor)
 • Termíny přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 31. května
  • letní semestr - 30. listopadu
 • Informace pro přijíždějící studenty

Prešovská univerzita v Prešově

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK TRNAVA02
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Radiologická asistence, 3letý bakalářský program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví, 3letý bakalářský program Fyzioterapie a nově pro 2letý magisterský program Aplikovaná fyzioterapie.
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty RA nebo LDZ, v maximální délce 10 měsíců celkem
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro 2 studenty FZT nebo AFZT v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce v rámci Radiologického asistenta a Laboratorní diagnostiky ve zdravotnictví je uzavřena s Fakultou zdravotníckych odborov, Katedrou medicínsko - technických odborov (kontaktní osoba PhDr. Ľubica Rybárová, Ph.D. katedrální koordinátor)
 • spolupráce v rámci 3letého bakalářského programu Fyzioterapie a 2letého magisterského programu Aplikovaná fyzioterapie je uzavřena s Fakultou zdravotníckych odborov, Katedrou fyzioterapie (kontaktní osoba PhDr. Katarína Urbanová, katedrální koordinátor)
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 15. června
  • letní semestr - 15. listopad
 • Fact sheet 2021
 • Studijní programy
 • Informace pro zájemce - přihlášky

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave

Technická univerzita v Košiciach

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK KOSICE03
 • studium je doporučené pro všechny stupně studia – vhodné pro Bc. st. program Biomedicínská technika, Mgr. st. program Biomedicínsk inženýrství a doktorský studijní program Biomedicínské inženýrství
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 5 studentů, v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studiu probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou strojní (kontaktní osoba doc. Ing Radovan Hudák, Ph.D.).
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 30. června
  • letní semestr - 30. listopadu
 • Infosheet 2021/2022

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíně

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK TRENCIN01
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský program Fyzioterapie a Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví a 2letý magisterský program Aplikovaná fyzioterapie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 4 studenty Bc. a Mgr. stupně studia, v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou zdravotnictva (kontaktní osoba PhDr. Pavel Grabczak, Ph.D., fakultní koordinátor)
 • Deadline přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 1. června
  • letní semestr - 1. prosince
 • Studijní plány všech programů
 • Informace pro přijíždějící studenty

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Žilinská univerzita

 • smlouva uzavřena na nové období programu Erasmus+ 2022-2028
 • Erasmus kód školy SK ZILINA01
 • studium je doporučené pro Bc. studijní program Bezpečnost a ochrana obyvatelstva, Mgr. studijní program Civilní nouzové plánování a Phd studijní program Civilní nouzová připravenost
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 4 studenty (jakéhokoliv stupně studia), v maximální délce 20 měsíců celkem
 • studium probíhá ve slovenštině
 • spolupráce s Fakultou bezpečnostného inžinierstva
 • Termíny přihlášek na partnerské škole:
  • zimní semestr - 15. června
  • letní semestr - 30. listopadu
 • Erasmus Fact sheet 2022/2023
ŠPANĚLSKO

Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech (UPC)

 • smlouva podepsána na období programu Erasmus+ 2015-2020
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský obor Optika a Optometrie
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (bakalářského stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem
 • studium probíhá ve španělštině B2, materiály ke studiu k dispozici v AJ
 • spolupráce s Facultat d´Óptica i Optometria de Terrassa (FOOT) (kontaktní osoba Dr. Joan Gispets - fakultní koordinátor/ka)
 • Deadline:
  • Autumn term  - 1st April - 1st June
  • Spring term - 20th October - 20th December
 • Informace o ubytování: jose.luis.melgosa@upce.edu, informace https://serveis.terrassa.upc.edu/seccio/oiri/pags/65

Mondragon Unibertsitatea

 • smlouva podepsána na období programu Erasmus+ 2017-2021
 • studium je doporučené pro 3letý bakalářský obor BMT
 • bilaterální dohoda je uzavřena pro max. 2 studenty (bakalářského a magisterského stupně studia), v maximální délce 10 měsíců celkem
 • tudium probíhá v angličtině B2 a ve španělštině B2
 • spolupráce s Faculty of Engineering
 • Deadline:
  • Autumn term  - 15th May
  • Spring term - 15th November
 • Informace o ubytování: http://www.mondragon.edu/en/international/student-guide/accomodation
ŠVÉDSKO

Linköping University

 • nová smlouva v programu Erasmus+ 2022
 • studium je vhodné pro Bc programy Biomedicínská technika (BMT) a Informatika a kybernetika ve zdravotnictví (IKZ) a pro Mgr program Biomedicínské inženýrství (BME)
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty v maximální délce 20 měsíců celkem
 • požadovaná jazyková úroveň B2 English
 • termín pro přihlášky na zimní semestr 15. dubna a pro jarní semestr 15. října.
 • studium probíhá v angličtině a Švédštině
 • Informace pro Exchange studenty
 • Katalog předmětů
Back to Top