FBMI se prezentovala na Dni seniorů, kostí a kloubů

Datum akce
Místo akce
Kladno

Fakulta biomedicínského inženýrství se zúčastnila akce Světový den seniorů, kostí a kloubů, kterou pořádala 22. 10. od 8,30 h – do 14 h Oblastní nemocnice Kladno.
Budoucí záchranáři FBMI seznámili širokou veřejnost s resuscitací, kterou si mohli senioři prakticky vyzkoušet na resuscitačním modelu. Svou stabilitu si ověřili na plošině Nintendo wii. 
Pomocí jednoduchého kvízu si návštěvníci vyzkoušeli svou znalost lidského těla.
Kolegové z katedry informačních a komunikačních technologií v lékařství ředstavili PROTECT (24 hodinová služba vzdálené pomoci), zařízení vyvinuté pracovníky FBMI ve spolupráci s lékaři a vystoupili s přednáškami o komplexní podpoře asistovaného života a tréninku rovnováhy.

Back to Top