Studium v zahraničí

Erasmus+ #erasmus

Erasmus+ - pracovní stáže pro studenty, doktorandy a budoucí absolventy ČVUT

Erasmus+ - Studium

Rektorátní smlouvy

Kromě smluv uzavřených FBMI se můžete hlásit na smlouvy uzavřené Rektorátem ČVUT. V těchto smlouvách vstupujete do souteže se studenty všech fakult ČVUT.

Při výběr školy z rektorátní nabídky je třeba v první řadě dbát na to, aby smlouva byla uzavřena pro vhodný obor. Pro studenty FBMI přicházejí v úvahu zejména smlouvy uzavřené pro všechny technické obory (kód 06.0 - Engineering, Technology). Po výběru školy si musíte sami ověřit na webových stránkách příslušné školy, že se tam biomedicínské inženýrství vyučuje a že si budete moci zapsat vhodné předměty.

Přehled rektorátních smluv zde (přihlásíte se přes stejné heslo jako do KOSu).

Z rektorátních smluv studentům FBMI doporučujeme:

 • Estonsko: Tallinn University of Technology (FBMI má navíc s touto školou uzavřenu dvoustrannou smlouvu)
 • Itálie: Politecnico Milano
 • Německo: TU Ilmenau, TU Berlin
 • Norsko: NTNU Trondheim - vhodné pouze po studenty magisterského stupně studia
 • Rakousko: TU Graz
 • Švédsko: Chalmers University Göteborg, KTH Stockholm - vhodné zejména pro obor PMB
Výjezdy mimo Evropu (MBD)

Úplné znění nových pravidel naleznete zde.

Studijní plán na zahraniční univerzitě FBMI

kompletní informace RČVUT - termíny výběrového řízeni, seznam zemí


Termíny jednotlivých kol výběrového řízení – rok 2019/20

Přihlášky se podávají prostřednictvím webu www.mobility.cvut.cz del termínů pro jednotlivé země viz niže:

1. kolo - Austrálie, Japonsko, JAR, Kanada, Nový Zéland, Singapur, Taiwan, USA

OD KDY DO KDY: v termínu 29.10. – 25.11.2018

TERMÍNY PÍSEMNÝCH TESTŮ A ÚSTNÍCH POHOVORŮ z AJ:

- písemné testy - 12.11., 19.11., 26.11., 3.12, 5.12.                                                                                     

- ústní pohovory - 10.12., 12.12., 13.12.

Informační leták MBD 1. kolo.

2. kolo - Argentina, Brazílie, Čína, Hong Kong, Indie, Jižní Korea, Kostarika, Mexiko, Peru, Rusko

OD KDY DO KDY: v  termínu 1.12 – 31.12.2018

TERMÍNY PÍSEMNÝCH TESTŮ A ÚSTNÍCH POHOVORŮ z AJ:
- písemné testy - 3.12., 5.12., 7.1.,9.1.

- ústní pohovory- 21.1., 22.1., 23.1.

Informační leták MBD 2. kolo.

Ve 3. kole budou nabízena místa na dosud nezaplněných univerzitách

OD KDY DO KDY: v termínu 5.3. – 2.4.2019

TERMÍNY PÍSEMNÝCH TESTŮ A ÚSTNÍCH POHOVORŮ z AJ:

- písemné testy a ústní pohovory - bude akualizováno na začátku 3. kola

Kompletní informace o tom jak se přihlásit najdete na webu https://portal.cvut.cz/informace-pro-studenty/mezinarodni-programy/mimoevropske-bilateralni-dohody/

Studijní pobyty ve Švýcarsku

Swiss-European mobility programme

Přihlášky do výběrového řízení pro výjezdy v akademickém roce 2019/2020 budou otevřeny V OBDOBÍ 6.11. - 6. 12. 2018.

Zájemci o studium v němčině nebo angličtině se musí zúčastnit písemných testů z těchto jazyků. Pokud budete mít test napsán v rámci výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+ (popř. angličtinu pro mimoevropské bilaterální dohody), bude RČVUT výsledek automaticky uznávat i pro Švýcarsko.

Pokud se budete hlásit pouze pro studium ve Švýcarsku a test budete potřebovat napsat zvlášť, kontaktujte naši kancelář, domluvíme termín a místo testu.

Přihlášky a výběrové řízení na studijní pobyty ve Švýcarsku na ČVUT probíhá samostatně prostřednictvím www.mobility.cvut.cz ve stejném termínu jako pro program ERASMUS+


Od akademického roku 2014/15 Švýcarsko není programovou zemí v rámci programu Erasmus+, tj. není oprávněnou zemí pro přijímání ani vysílání studentů a zaměstnanců v rámci tohoto programu.

Výměny studentů s partnerskými univerzitami pokračují v rámci nového programu Swiss-European Mobility Programme,
který umožňuje výměny na základě bilaterálních dohod.

Přihlášky a výběrové řízení na studijní pobyty ve Švýcarská na ČVUT probíhá samostatně prostřednictvím www.mobility.cvut.cz ve vyhlášených termínech (obvykle stejných jako pro programme ERASMUS+).

Přihlášky do výběrového řízení pro výjezdy v akademickém roce 2018/2019 budou otevřeny V OBDOBÍ 7.11. - 5.12.2017.

Zájemci o studium v němčině nebo angličtině se musí zúčastnit písemných testů z těchto jazyků. Pokud budete mít test napsán v rámci výběrového řízení na studijní pobyt Erasmus+ (popř. angličtinu pro mimoevropské bilaterální dohody), budeme výsledek automaticky uznán i pro Švýcarsko.

Pokud se budete hlásit pouze pro studium ve Švýcarsku a test budete potřebovat napsat zvlášť, kontaktujte naši kancelář, domluvíme termín a místo testu.

Finanční podporu přijíždějícím studentům poskytuje švýcarská strana. Příspěvek pro přijíždějící studenty z České republiky - 420 CHF/měsíc (asi 350 EUR/měsíc) - obdrží student po příjezdu na školu.

FBMI ČVUT v Praze má od roku 2017/2018 uzavřeny tyto bilaterální dohody pro studijní pobyty studentů:

1. FHO Fachhochschule Ostschweiz - NTB Interstaatliche Hochschule für Technik Buchs

 • studium je vhodné pro Bc a NMgr. stupeň studia, nejvíce vhodné pro Bc obory BMT a BMI a NMgr. obory PMB a BME
 • bilaterální dohoda uzavřena pro max. 2 studenty Bc. nebo NMgr. stupně studia, v maximální délce 10 měsíců
 • požadovaná jazyková úroveň Bc studium - němčina B2, preferováno C1
 • požadovaná jazyková úroveň NMgr studium  - jazykové požadavky dle předmětů - úroveň B2, preferováno C1
 • deadline pro přihlášky na zimní semestr 31. května a pro jarní semestr 30. listopadu.
 • informace o bakalářském studiu
 • informace o magisterském studiu
 • Informace pro přijíždějící studenty
Bilaterální dohody
Univerzita Země Kontaktní osoby Informace
Brown University Providence, Rhode Island, USA

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

Vlastimil Fidler, CSc.

prof. Ing. Miroslava Vrbová, CSc.

možnost stáže pro studenty oboru PBM (vázáno na téma projektu zadané zahraničním partnerem)

Faculty of Bioengineering, "Gr. T. Popa" University of Medicine and Pharmacy

Iasi

Rumunsko

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus

Jordan University of Science and Technology,

Engineering Faculty

Irbid

Jordánsko

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc.

doc. Ing. Karel Roubík, Ph.D.

možnost stáže pro studenty oboru PMB (vázáno na téma projektu zadané zahraničním partnerem)

možnost jednosemestrálního pobytu pro studenty BMT - sledujte aktuality

možnost pobytu dvou jordánských studentů na 1 semestr na FBMI (podpořené stipendiem FBMI)

National Technical University of Ukraine "KPI" Inter-University Medical Engineering Faculty

Kyjev

Ukrajina

doc. Vladimír Rogalewicz, CSc. v případě zájmu možno dohodnout osobně
RWTH Aachen Německo

doc. Vladimír Rogalewicz, Csc.

prof. Dr.-Ing. Vladimír Blažek, Dr.h.c.

spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus

v květnu 2008 uspořádán na Kladně společný workshop Cooperation 2008 za účasti početné skupiny studentů z Aachen - v pořádání takových workshopů budeme pokračovat.

Tallinn University of Technology Estonsko proděkan zodpovědný za zahraniční styky spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus (bilaterální dohoda podepsaná na úrovni Rektorátu ČVUT)

TU Košice

Strojnická fakulta

Slovensko

prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.

doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D.

spolupráce v rámci programu LLP/Erasmus
Uzhgorod National University, Deparment of Solid-State Electronics Užhorod, Ukrajina doc. Vladimír Rogalewicz, Csc. v případě zájmu možno dohodnout individuálně
Stipendia
Důležité odkazy ČVUT

Mezinárodní programy ČVUT

Granty ČVUT na studium v zahraničí

Nadace na podporu studia v zahraničí

Erasmus Mundus

Back to Top