Vypsaná témata disertačních prací - Katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva

Název Školitel Školitel-specialista
Posouzení terapeutického efektu vybraných fyzikálních metod při degenerativním postižení kloubů doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.  
Metody hodnocení kinematických dat v hodnocení dlouhodobé pohybové aktivity osob postižených Parkinsonovou chorobou Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. MUDr. Petr Dušek, Ph.D. (Neurologická klinika 1.LF UK a VFN), doc. Ing. Patrick Kutílek, MSc., Ph.D. (FBMI ČVUT)
Metodika měření a testování materiálových struktur a tvarů nositelných  asistivních pomůcek doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. Ing. Jurah Hub, Ph.D., Ing. Roman Vítek, Ph.D.
Metody hodnocení pohybových dat těla v distanční medicíně doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D.  
Extrakce pohybových parametrů v reálném čase ze záznamů pohybu pomocí  MoCap systémů doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu  řidičů po cévní mozkové příhodě doc. Ing. Patrik Kutílek,  MSc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu  personálu v protivzdušné obraně doc. Ing. Patrik Kutílek,  MSc., Ph.D. mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Technické prostředky smart home pro dlouhodobou péči o seniory  splňující požadavky uživatelů a legislativní požadavky doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Metody hodnocení kinematických a fyziologických dat v monitoringu psychického stavu osob ovládajících dopravní prostředky Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. doc. PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D. (Katedra psychologie FF UP v Olomouci)
Obnova svalové síly po artroplastikách velkých kloubů pomocí asistivních technologií ve fyzioterapii MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA doc. MUDr. Miroslav Tichý, CSc.
Parkinsonova nemoc ve vysokém stadiu senia - biomechanická analýza pohybových vzorů a možností jejich ovlivnění Ing. František Lopot, Ph.D.  
Metody hodnocení mentální a fyzické zátěže bezpečnostních složek při výcviku ve virtuální realitě Ing. Petr Volf, Ph.D. Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví), Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D. (FBMI ČVUT)
Back to Top