Vypsaná témata disertačních prací - Katedra přírodovědných oborů

Název Školitel Školitel-specialista
Bezkontaktní robotická manipulace s biomedicínským materiálem pomocí obrazových a jazykových instrukcí Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.  
Znalostní systém pro podporu domácí péče doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD
Využití netradičních postupů a nových technologií v neurorehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
Objektivizace spánkové deprivace a bdělosti prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. MUDr. Vilém Novák, Ph.D.
Využití objektivně měřitelných údajů ze senzorů pro odhad změn v subjektivním vnímání kvality života - trendů rehabilitaci Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Hledání častých komplexních vzorů v časových řádách elementárních akcí. Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Využití humaniodního robota pro konverzaci v přirozeném jazyce Mgr. Michal Vavrečka PhD.  
Algebraické a optimalizační metody ve strojovém vnímání a robotice doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Rekonstrukce reprezentace a rozpoznávání 3D scén pro medicínskou robotiku doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Měření mechanických vlastností biokompatibilních vrstev pro použití v medicíně Ing. Petr Písařík, Ph.D.  
Analýza ergonomických rizik Ing. Jaromír Doležal, Ph.D.  doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Analýza a interpretace kinematických parametrů v oblasti ergonomie pracovního procesu Ing. Jaromír Doležal, Ph.D. doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc.
Back to Top