Vypsaná témata disertačních prací - Katedra přírodovědných oborů

Název Školitel Školitel-specialista
Bezkontaktní robotická manipulace s biomedicínským materiálem pomocí obrazových a jazykových instrukcí Mgr. Michal Vavrečka, Ph.D.  
Pomoc nevidomým při orientaci v prostoru a vyhýbání se nebezpečným překážkám doc. MUDr. Ján Lešták, CSc., MSc, MBA, LLA, DBA, FEBO, FAOG doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.
Ambientní sensory a nositelná elektronika jako nástroje v asistivních technologiích doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Jaromír Doležal, Ph.D.
Hledání biomarkerů patologií v komplexních biologických systémech pomocí algoritmů doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D.  
Metody pro tvorbu komplexního zdravotního záznamu doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Michal Huptych, Ph.D.
Principy Health technology assessment (HTA) pro asistivní technologie Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Jiří Potůček, CSc.
Znalostní systém pro podporu domácí péče doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD
Využití netradičních postupů a nových technologií v neurorehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
Využití virtuální reality pro rehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. MUDr. Michaela Tomanová, PhD, MBA
Objektivizace spánkové deprivace a bdělosti prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. MUDr. Vilém Novák, Ph.D.
Využití robotické hračky napojené na IoT jako zdroj intervencí u pacientů s demencí – návrh, realizace a testování Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Využití objektivně měřitelných údajů ze senzorů pro odhad změn v subjektivním vnímání kvality života - trendů rehabilitaci Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Hledání častých komplexních vzorů v časových řádách elementárních akcí. Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Využití humaniodního robota pro konverzaci v přirozeném jazyce Mgr. Michal Vavrečka PhD.  
Algebraické a optimalizační metody ve strojovém vnímání a robotice doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Rekonstrukce reprezentace a rozpoznávání 3D scén pro medicínskou robotiku doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Strojové učení a vidění pro roboty v asistivních technologiích doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D. Ing. Vladimír Petrík, Ph.D.
Sledování behaviorálních stavů v dlouhodobých záznamech dat doc. Ing. Václav Křemen, Ph.D.  
Modulace kovových nanočástic pro specifické plasmonické zesílení Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.  
Vizualizace pomocí plazmonických nanočástic technikami mikroskopie jednotlivých molekul Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.  
Měření mechanických vlastností biokompatibilních vrstev pro použití v medicíně Ing. Petr Písařík, Ph.D.  
Aplikace umělé inteligence, strojového učení a robotiky v prevenci a terapii Alzheimerovy choroby prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Aplikovaná telemedicína v poskytování přednemocniční neodkladné péče v rámci České republiky doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. prof. Ing. Aleš Richter, CSc.
Back to Top