Vypsaná témata disertačních prací - Katedra přírodovědných oborů

Název Školitel Školitel-specialista
Principy Health technology assessment (HTA) pro asistivní technologie Doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Ing. Jiří Potůček, CSc.
Znalostní systém pro podporu domácí péče doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. doc. MUDr. Iva Holmerová, PhD
Využití netradičních postupů a nových technologií v neurorehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. Doc. Ing. Jiří Chod, CSc.
Využití virtuální reality pro rehabilitaci doc. Ing. Lenka Lhotská, CSc. MUDr. Michaela Tomanová, PhD, MBA
Objektivizace spánkové deprivace a bdělosti prof. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. MUDr. Vilém Novák, Ph.D.
Využití robotické hračky napojené na IoT jako zdroj intervencí u pacientů s demencí – návrh, realizace a testování Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Využití objektivně měřitelných údajů ze senzorů pro odhad změn v subjektivním vnímání kvality života - trendů rehabilitaci Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Hledání častých komplexních vzorů v časových řádách elementárních akcí. Prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc.  
Využití humaniodního robota pro konverzaci v přirozeném jazyce Mgr. Michal Vavrečka PhD.  
Algebraické a optimalizační metody ve strojovém vnímání a robotice doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Metody hodnocení pohybových dat těla v distanční medicíně doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. Mgr. Simona  Hájková, Ph.D.
Rekonstrukce reprezentace a rozpoznávání 3D scén pro medicínskou robotiku doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Algebraické a optimalizační metody ve strojovém vnímání a robotice doc. Ing. Tomáš Pajdla, Ph.D.  
Extrakce pohybových parametrů v reálném čase ze záznamů pohybu pomocí  MoCap systémů doc. Ing. Patrik Kutílek, MSc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu  řidičů po cévní mozkové příhodě doc. Ing. Patrik Kutílek,  MSc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Metody a systém pro hodnocení fyzického a psychického stavu  personálu v protivzdušné obraně doc. Ing. Patrik Kutílek,  MSc., Ph.D. mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.,
Mgr. et Mgr. Iveta Fajnerová, Ph.D.
Back to Top