Vypsaná témata disertačních prací - Civilní nouzová připravenost

Název Školitel Školitel-specialista
Morfologické reakce dětské kůže na zasažení vybranými chemickými látkami prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.  
Kompozitní a nanokompozitní materiály pro detekci toxických látek prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Srovnání vhodnosti používaných biodozimetrických metod pro využití v integrovaném záchranném systému plk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.  
Americká zahraniční a bezpečnostní politika doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  
Mezinárodní terorismus očima teorie racionální volby doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  
Technické prostředky smart home pro distanční a nouzovou péči o seniory splňující požadavky uživatelů a legislativní požadavky doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
Technické prostředky pro zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek požární ochrany za použití technologií rozšířené a virtuální reality doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D
Nositelné systémy pro zvýšení ochrany členů zásahových jednotek doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D. (Univerzita obrany)
Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.
Všestranné zabezpečení při nasazení  záchranných týmů ČR v zahraničí Ing. Jiří Halaška, Ph.D.  
Mimořádná událost na železnici doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.  
Ochrana ambulantních zdravotnických zařízení při ohrožení prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c. plk. JUDr. Luboš Valerián, Ph.D.
Nové metody pro stanovení toxického kyanidu v prostředí doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D. Ing. Ludmila Martínková, DSc.
Změny stresových biomarkerů při simulovaném řešení hromadného postižení osob s využitím 3D virtuální reality PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
Analýza změn vybraných fyziologických ukazatelů při fyzickém omezení násilné osoby v pronační poloze PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA
Příprava krizových plánů u kulturních památek v době míru - naplňování výzev Sekretariátu UNESCO prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c. prof. Dipl. Arch. ETH Dr. Christian Hanus
Mapy budoucnosti - determinanty a nástroje prevence kriminality v rámci Středočeského kraje doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Back to Top