Vypsaná témata disertačních prací - Katedra biomedicínské informatiky

Název Školitel Školitel-specialista
Modelování a analýza dynamiky chůze člověka za účelem identifikace a kvantifikace poruch narušující lokomoci pacientů Ing. Jan Kauler, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky  
Korelace zobrazovacích a neurofyziologických parametrů v presymptomatické a manifestní fázi Parkinsonovy nemoci doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky  
Kvantitativní zobrazovací metody substantia nigra pro diagnostiku neurodegenerace doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
Analýza pohybových poruch pro studium mechanismů postižení u extrapyramidových onemocnění doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Biometrická identifikace a autentizace ve zdravotnictví řešená za pomoci klávesnice a polohovacích zařízení RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky Ing. Anna Horňáková
Využití funkční magnetické rezonance pro analýzu aktivity svalových skupin u Cervikální dystonie doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D., katedra biomedicínské informatiky prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Řešení bezbečnosti IT ve zdravotnickém zařízení v souladu s legislativními požadavky RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.  
Optimalizace a škálovatelnost řetězců pro zpracování biomedicínských dat doc. Mgr. Radim Krupička, Ph.D.  
Přístrojové hodnocení efektu intervence na chůzi pacientů s neurologcikými poruchami Mgr. Slávka Neťuková, Ph.D. prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Back to Top