Vypsaná témata disertačních prací - Katedra biomedicínské informatiky

Název Školitel Školitel-specialista
Modelování a analýza dynamiky chůze člověka za účelem identifikace a kvantifikace poruch narušující lokomoci pacientů Ing. Jan Kauler, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky  
Korelace zobrazovacích a neurofyziologických parametrů v presymptomatické a manifestní fázi Parkinsonovy nemoci Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky  
Kvantitativní zobrazovací metody substantia nigra pro diagnostiku neurodegenerace Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky MUDr. Petr Dušek, Ph.D.
Analýza pohybových poruch pro studium mechanismů postižení u extrapyramidových onemocnění Mgr. Radim Krupička, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
Biometrická identifikace a autentizace ve zdravotnictví řešená za pomoci klávesnice a polohovacích zařízení RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D., Katedra biomedicínské informatiky Ing. Anna Schlenker
Využití analýzy obrazu pro klinické hodnocení struktur obličeje doc. MUDr. Pavel Kasal, CSc., katedra biomedicínské informatiky doc. MUDr. Jan Měšťák, CSc.
Využití silově poddajného manipulátoru pro robotickou rehabilitaci Ing. Jan Kauler, Ph.D., katedra biomedicínské informatiky  
Využití funkční magnetické rezonance pro analýzu aktivity svalových skupin u Cervikální dystonie Mgr. Radim Krupička, Ph.D., katedra biomedicínské informatiky prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D.
Analýza a syntéza robotického polohovacího zařízení hlavy pro radiační ochranu anesteziologa Ing. Jan Kauler, Ph.D., katedra biomedicínské informatiky  
Řešení bezbečnosti IT ve zdravotnickém zařízení v souladu s legislativními požadavky RNDr. Dagmar Brechlerová, Ph.D.  
Optimalizace a škálovatelnost řetězců pro zpracování biomedicínských dat Mgr. Radim Krupička, Ph.D.  
Back to Top