Vypsaná témata disertačních prací - Civilní nouzová připravenost

Název Školitel Školitel-specialista
Kompozitní a nanokompozitní materiály pro detekci toxických látek prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Srovnání vhodnosti používaných biodozimetrických metod pro využití v integrovaném záchranném systému plk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.  
Americká zahraniční a bezpečnostní politika doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  
Mezinárodní terorismus očima teorie racionální volby doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  
Technické prostředky pro zvýšení bezpečnosti zasahujících jednotek požární ochrany za použití technologií rozšířené a virtuální reality doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D. Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D
Všestranné zabezpečení při nasazení  záchranných týmů ČR v zahraničí Ing. Jiří Halaška, Ph.D.  
Mimořádná událost na železnici doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D.  
Ochrana ambulantních zdravotnických zařízení při ohrožení Mgr. Renata Havránková, Ph.D doc. Mgr. Irena Tušer, Ph.D.
Nové metody pro stanovení toxického kyanidu v prostředí doc. RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D. Ing. Ludmila Martínková, DSc.
Biometrická identifikace jako prostředek ochrany obyvatelstva a měkkých cílů doc. MUDr. Miloš Sokol, Ph.D., MBA, LL.M. doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA
Využití salivárního kortizolu jako markeru stresové zátěže u zdravotnických pracovníků na urgentním příjmu PhDr. Mgr. Rebeka Ralbovská, Ph.D., LL.M., DBA doc. MUDr. Petr Vachata, Ph.D., MBA

Zvýšení efektivity řešení mimořádných událostí v tunelech na pozemních komunikacích delších než 500 metrů

doc. Mgr. Irena Tušer, Ph.D.  
Sociálně patologické jevy ve výkonu trestu odnětí svobody doc. Mgr. Irena Tušer, Ph.D. doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c.
Koncepce zajištění kybernetické bezpečnosti vojenského zdravotnictví doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.  
Zvýšení odolnosti interní infrastruktury a technologických prvků zdravotnických zařízení v krizových situacích doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.  
Metody a způsoby rozeznání a eliminace rizika vyřazení interní infrastruktury a technologie zdravotnických areálů v krizových podmínkách v 21. století doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.  
Kybernetická bezpečnost zdravotnických zařízení se zaměřením na netechnická opatření doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.  
Nositelné systémy pro zvýšení ochrany členů zásahových jednotek doc. Ing. Patrik Kutílek, M.Sc., Ph.D.

mjr. Ing. Václav Křivánek, Ph.D.

Ing. et Ing. Jan Hejda, Ph.D.

Integrace a adaptace cizinců v ČR na modelu uprchlíků z Ukrajiny doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c.  
Organizačně ekonomické aspekty připravenosti zdravotnických záchranných služeb na mimořádné události PhDr. Mgr. Dana Rebeka Ralbovská, Ph.D., DBA, LL.M. PhDr. David Peřan, PhD., FERC
Možnosti prevence online útoků na sociálních sítích směřovaných proti dětem doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D. Ing. Jiří Halaška, Ph.D.
Back to Top