Vypsaná témata disertačních prací - Civilní nouzová připravenost

Název Školitel Školitel-specialista
Analýza a porovnání efektivních dávek zaměstnanců v uranovém průmyslu ve vybraných lokalitách Mgr. Renata Havránková, Ph.D.  
Morfologické reakce dětské kůže na zasažení vybranými chemickými látkami prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.  
Bezpečnost a spolehlivost dodávek pitné vody pro nemocnice a léčebná zařízení České republiky doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.  
Osobní detektory inhibitorů cholinesteráz prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Kompozitní a nanokompozitní materiály pro detekci toxických látek prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Srovnání vhodnosti používaných biodozimetrických metod pro využití v integrovaném záchranném systému plk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.  
Teroristické útoky proti energetické infrastruktuře a dopady na energetickou a environmentální bezpečnost Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.  
Strategický význam energetické agendy pro činnost teroristických organizací Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.  
Nové metody a technologie pro detekci toxických látek s důrazem na řešení otázek ochrany obyvatelstva prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Zdokonalování účinnosti bezpečnostního systému a krizového řízení doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D.  
Nové nitrilasy pro účinnou bioremediaci toxického odpadu RNDr. Pavla Bojarová, Ph.D.  
Americká zahraniční a bezpečnostní politika doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  
Mezinárodní terorismus očima teorie racionální volby doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  
Kriminalistické zajišťování stop v kontaminovaném prostředí PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA  
Drogová kriminalita v kyberprostoru PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA  
Trestná činnost s extremistickým podtextem v České republice PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA  
Bezpečnostní hrozba CBRN terorismu v kontextu  edukace bezpečnostních sborů České republiky PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA  
Krizové řízení procesů zabezpečení nemocničních areálů pitnou vodou doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D.  
Komplexní monitorování činnosti osob v prostředí se zvýšenou potřebou kybernetické bezpečnosti doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Psychologické aspekty bezpečnosti škol a školských zařízení doc. PhDr. Ludmila Čírtková, Ph.D.  
Back to Top