Vypsaná témata disertačních prací - Civilní nouzová připravenost

Název Školitel Školitel-specialista
Metody jednoduché detekce a instrumentální identifikace kvarterních a biskvarterních dimethylkarbamoyloxypyridinů prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Účinnost dekontaminačních technik kvarterních a biskvarterních solí dimethylkarbomoyloxypyridinů prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Optimalizace modelování úniku chloru při chemické havárii doc. Mgr. Zdeněk Hon, Ph.D. doc. RNDr. Mgr. Petr Adolf Skřehot, Ph.D.
Soukromé bezpečnostní služby v České republice a ochrana měkkých cílů doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA  
Kriminalistické aspekty náboženské radikalizace doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA  
Prohlídky v prostředí poskytovatele zdravotních služeb doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D., MBA  
Morfologické reakce dětské kůže na zasažení vybranými chemickými látkami prof. MUDr. Ivan Dylevský, DrSc.  
Osobní detektory inhibitorů cholinesteráz prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Kompozitní a nanokompozitní materiály pro detekci toxických látek prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Srovnání vhodnosti používaných biodozimetrických metod pro využití v integrovaném záchranném systému plk. doc. MVDr. Zuzana Šinkorová, Ph.D.  
Strategický význam energetické agendy pro činnost teroristických organizací Mgr. et Mgr. Lukáš Tichý, Ph.D.  
Zdokonalování účinnosti bezpečnostního systému a krizového řízení doc. PhDr. Lubomír Pána, Ph.D.  
Americká zahraniční a bezpečnostní politika doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  
Mezinárodní terorismus očima teorie racionální volby doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.  
Detekce toxických aerosolů prof. Ing. Vladimír Pitschmann, CSc.  
Ochrana obyvatelstva - evakuace a její komplexní logistické zabezpečení prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.  
Evakuace územního samosprávného celku v důsledku krizové situace prof. Ing. Gustav Šafr, DrSc.  
Zranitelná místa ČR v případě teroristických útoků doc. PhDr. Jan Eichler, CSc.  
Psychologická péče o zaměstnance v exponovaných profesích doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., dr.h.c.  
Krizová připravenost zdravotnictví ČR prof. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., MBA, dr.h.c.  
Back to Top