Vypsaná témata disertačních prací - Katedra biomedicínské techniky

Název Školitel Školitel-specialista
Optimalizace umělé plicní ventilace při vysokofrekvenční oscilační ventilaci prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., katedra biomedicínské techniky MUDr. Petr Waldauf, KAR FN KV
Optimalizace umělé plicní ventilace s využitím helioxu prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., katedra biomedicínské techniky MUDr. Martin Müller, KAR UVN Praha
Optimalizace umělé plicní ventilace s využitím elektrické impedanční tomografie prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., katedra biomedicínské techniky MUDr. Tomáš Tyll, KAR UVN Praha
Lékařská diagnostika na bázi EM pole doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc., katedra biomedicínské techniky Ing. David Vrba, Ph.D., katedra biomedicínské techniky
Aplikátory pro EM termoterapii prof. Ing. Jan Vrba, CSc., katedra biomedicínské techniky Ing. David Vrba, Ph.D, katedra biomedicínské techniky
Počítačem podporovaná analýza mikrostruktury dlouhodobých EEG záznamů doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., katedra biomedicínské techniky prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.
Aplikace neuronových sítí pro automatickou klasifikaci a extrakci příznaků EEG pacientů s diagnózou epilepsie doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., katedra biomedicínské techniky prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.
Metody umělé inteligence a rozpoznávání obrazů pro extrakci skryté informace z dlouhodobých EEG záznamů doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., katedra biomedicínské techniky prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.
Moderní metody strojového zpracování dat pro detekci a eliminaci artefaktů v EEG záznamech z 24h monitorování doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc., katedra biomedicínské techniky prim. MUDr. Ing. S. Petránek, CSc.
Expertní systém pro nákup zdravotnické techniky prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky  
Health technology assessment (HTA) zdravotnických přístrojů prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky  
Hierarchické modelování procesu výběru sofistikovaných zdravotnických prostředků prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky  
Model procesu řízení životního cyklu zdravotnické techniky prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky  
Sledování a optimalizace procesu řízení rizik zdravotnických přístrojů na úrovni EU prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky  
Modelování a mapování bioelektrických zdrojů doc. Ing. Milan Tyšler, CSc., katedra biomedicínské techniky prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky
Diamantové nanoelektrody pro nervová rozhraní prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky Ing. Vladimíra Petráková, Ph.D.
Konstrukce elektrodu pro hloubkovou mozkovou stimulaci založené na diamantu prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky  
Optické a magnetické snímání nervových signálů pomocí NV a SiV center v diamantu prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky  
Optimalizace 3D diamantu - nervové funkční rozhraní prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky  
Sensor pro detekci jednotlivých molekul pomocí mikrofluidického NV senzoru prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky  
Zobrazování magnetického pole v biologických systémech s nano-rozměrovým rozlišením prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
Vývoj ultracitlivých molekulárních senzorů využívajících barevných center v nanodiamantových částicích pro diagnostiku v nanomedicíně prof. RNDr. Miloš Nesládek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.
Management procesů pořizování zdravotnické techniky prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc., katedra biomedicínské techniky Ing. Zuzana Kotherová, Ph.D.
Chytré struktury pro aplikace v biomedicínské a klinické technice doc. Dr. Ing. Anton Fojtík, CSc., katedra biomedicínské techniky Ing. Jan Grym, Ph.D., UFE AV ČR
Analýza ventrikulární reporalizace prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. Mgr. Ksenia Sedova, Ph.D.
Biofunkcionalizace nanostrukturovaných povrchů v nanomedicíně Mgr. Zdeněk Remeš, Ph.D.

Ing. Alexander Kromka, Ph.D., FZÚ AVČR, v.v.i.,Praha

Ing. Júlia Mičová, Ph.D., CHU SAV, Bratislava

In vitro simulace cévní stěny pro diferenciaci kmenových buněk doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR Ing. Roman Matějka, katedra biomedicínské techniky
Optimalizace oxygenoterapie extrémně nezralých novorozenců Ing. Petr Kudrna, Ph.D., katedra biomedicínské techniky prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., VFN v Praze
Optimalizace vedení fototerapie při léčbě novorozenecké hyperbilirubinémie Ing. Petr Kudrna, Ph.D., katedra biomedicínské techniky prof. MUDr. Richard Plavka, CSc., VFN v Praze
Problematika měření a hodnocení dechové práce v podmínkách extrémní hyperkapnie navozené ventilační insuficiencí Ing. Jakub Ráfl, Ph.D., katedra biomedicínské techniky prof. Ing. Karel Roubík, Ph.D., katedra biomedicínské techniky
Optimalizace automatického řízení oxygenace u nezralých novorozenců Ing. Jakub Ráfl, Ph.D., katedra biomedicínské techniky Thomas E. Bachman, M.Sc., katedra biomedicínské techniky
Závislost fyziologických a ventilačních parametrů ventilovaného subjektu na nastavených parametrech umělé plicní ventilace doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky  
Analýza biologických signálů při hodnocení průběhu diagnostického a terapeutického procesu doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D., katedra biomedicínské techniky  
Modelové výpočty pro elektromagnetickou termoterapii. Metody personalizovaného plánování magnetické stimulace doc. Ing. David Vrba, Ph.D., katedra biomedicínské techniky doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, M.Sc., katedra biomedicínské techniky
Metamateriály v medicíně doc. Ing. David Vrba, Ph.D., katedra biomedicínské techniky prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Použití biologických a syntetických materiálů v regenerativní medicíně doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR MUDr. Serhiy Forostyak, Ph.D.
Aplikace moderních technologií (nanovlákna a 3D biologický tisk), biologického materiálu a buněčných produktů pro biologickou náhradu poškozených tkání doc. Mudr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR MUDr. Serhiy Forostyak, Ph.D.
Optimalizace kultivačního systému pro přípravu endotelizovaných tkáňových náhrad na bázi decelularizovaných tkání osídlených kmenovými buňkami doc. MUDr. Lucie Bačáková, CSc., Fyziologický ústav AV ČR Ing. Roman Matějka
Využití monitorace regionální oxygenace tkáně v diagnostice nezralých novorozenců Ing. Petr Kudrna, Ph.D., katedra biomedicínské techniky  
Optimalizace zobrazení příznaků elektromechanické dyssynchronie srdce doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D., katedra biomedicínské techniky doc. MUDr. Lucie Reidlbauchová, Ph.D.
Metodika optimální varianty technického zajištění celkové anestezie MUDr. Jan Bruthans, Ph.D., katedra biomedicínské techniky  
Zpětná evaluace přípravy navigačního modelu pro neurochirurgické operace doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. Ing. Jan Šanda (FN Motol)
Hodnocení programu asistivních technologií prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc.  
Identifikace poškození prsního implantátu při diagnostice z pohledu biomechaniky prof. Ing. Peter Kneppo, DrSc. doc. Ing. Lukáš Čadek, PhD.
Přínos neinvazivního vyšetřování extraezofageálního refluxu stanovením vydechovaných těkavých metabolitů doc. Ing. Jiří Hozman, Ph.D. prof. RNDr. Patrik Španěl, DrSc.
Optimalizace 3D biotisku pro přípravu implantabilních kardiovaskulárních náhrad Ing. Roman Matějka, Ph.D. Ing. Jana Štěpanovská, Ph.D.
Souběžné měření EEG/fMRI s predikcí založenou na datech a aberacemi modulační excitability sítě Ing. Marek Piorecký, Ph.D. Ing. Václava Piorecká, Ph.D.
Back to Top