Vypsaná témata disertačních prací - Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Název Školitel Školitel-specialista
Optimalizace algoritmů řízení insulinové uzavřené smyčky s využitím nositelné elektroniky Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
IoT platforma pro zajištění bezpečného domácího prostředí ohrožených skupin lidí doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Efektivita prostředků IoT v inteligentních bytech handicapovaných osob doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Využití mobilních technologií pro zvýšení efektivnosti pohybové terapie ve fyzioterapii a rehabilitačním lékařství doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Návrh modelu pro individualizovanou predikci klidového energetického výdeje Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Metody umělé inteligence pro koučink pacientů s chronickými chorobami v přirozeném jazyce Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Bezpečnost webových aplikací využívaných osobami s hendikepem

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

 
Využití telemonitoringu a moderních sensorů u chronických onemocnění Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Optimalizace ICP nástrojů pro podporu pacientů s chronickými chorobami

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

 
Využití chytrých hraček při zlepšení edukace a léčby u dětských pacientů s diabetem 1. typu Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Automatizované vyhledávání problematických situací v datech pacientů s chronickými onemocněními pomocí umělé inteligence Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Využití asistivních technologií a telemedicíny v rehabilitaci post-covid syndromu doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Výzkum nových neinvazivních (např. optických, elektrochemických apod.) metod pro dlouhodobé snímání fyziologických parametrů v terénních podmínkách doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Výzkum hybridních 3D tisknutelných senzorů pro flexibilní nositelnou elektroniku doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Detekce změn chování a odhad biologického věku na základě analýzy dat ze sociálních sítí doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Vliv médií a reklamy na chuť ke konzumaci alkoholu doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Výzkum možností sychronní telemonitorace koně a jezdce při hipoterapii doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. MUDr. Markéta Janatová
Využití domácí telemonitorace pro zvýšení efektivnosti rehabilitace u pacientek s onkologickým onemocněním doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Využití kontinuálního monitoringu glykémie jako multipotentního zdravotního markeru pro oblast prevence a podpory terapie doc. Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Certifikace zdravotnických prostředků s ohledem na souběh MDR, EHDS a NIS2  doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Využití strukturovaných zdravotnických dat pro zvýšení kvality zdravotní péče a komfortu pacienta včetně snížení nákladů zdravotních pojišťoven doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Výzkum nových materiálů a senzorových struktur pro terénní snímání EKG pomocí nositelné elektroniky doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Klinické zkoušky a klinická hodnocení splňující regulační standardy EU a USA u zdravotnických prostředků využívajících algoritmy umělé inteligence Ing. Tomáš Veselý, Ph.D.  
Využití umělé inteligence (AI) v oblasti sociální sféry a pomáhajících profesí pro pomoc handicapovaným osobám a její ekonomická efektivnost Ing. Tomáš Veselý, Ph.D.  
Back to Top