Vypsaná témata disertačních prací - Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Název Školitel Školitel-specialista
Optimalizace algoritmů řízení insulinové uzavřené smyčky s využitím nositelné elektroniky Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
IoT platforma pro zajištění bezpečného domácího prostředí ohrožených skupin lidí doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Efektivita prostředků IoT v inteligentních bytech handicapovaných osob doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Využití mobilních technologií pro zvýšení efektivnosti pohybové terapie ve fyzioterapii a rehabilitačním lékařství doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Návrh modelu pro individualizovanou predikci klidového energetického výdeje Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Metody umělé inteligence pro koučink pacientů s chronickými chorobami v přirozeném jazyce Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Bezpečnost webových aplikací využívaných osobami s hendikepem

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

 
Využití telemonitoringu a moderních sensorů u chronických onemocnění Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Optimalizace ICP nástrojů pro podporu pacientů s chronickými chorobami

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

 
Využití chytrých hraček při zlepšení edukace a léčby u dětských pacientů s diabetem 1. typu Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Automatizované vyhledávání problematických situací v datech pacientů s chronickými onemocněními pomocí umělé inteligence Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Telerehabilitace horní končetiny pomocí prostředků virtuální reality doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Využití asistivních technologií a telemedicíny v rehabilitaci post-covid syndromu doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Využití asistivních technologií v prevenci, regeneraci a rekonvalescenci pohybového aparátu u sportovců doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Back to Top