Vypsaná témata disertačních prací - Katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství

Název Školitel Školitel-specialista
Optimalizace algoritmů řízení insulinové uzavřené smyčky s využitím nositelné elektroniky Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
IoT platforma pro zajištění bezpečného domácího prostředí ohrožených skupin lidí doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Efektivita prostředků IoT v inteligentních bytech handicapovaných osob doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Využití mobilních technologií pro zvýšení efektivnosti pohybové terapie ve fyzioterapii a rehabilitačním lékařství doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Návrh modelu pro individualizovanou predikci klidového energetického výdeje Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Metody umělé inteligence pro koučink pacientů s chronickými chorobami v přirozeném jazyce Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Bezpečnost webových aplikací využívaných osobami s hendikepem

doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.

 
Využití telemonitoringu a moderních sensorů u chronických onemocnění Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Optimalizace ICP nástrojů pro podporu pacientů s chronickými chorobami

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

 
Využití chytrých hraček při zlepšení edukace a léčby u dětských pacientů s diabetem 1. typu Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Automatizované vyhledávání problematických situací v datech pacientů s chronickými onemocněními pomocí umělé inteligence Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Telerehabilitace horní končetiny pomocí prostředků virtuální reality doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Využití asistivních technologií a telemedicíny v rehabilitaci post-covid syndromu doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Využití asistivních technologií v prevenci, regeneraci a rekonvalescenci pohybového aparátu u sportovců doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. doc. MUDr. Jaroslav Jeřábek, CSc.
Asistivní technologie využívající prvky genetické analýzy pro chronicky nemocné pacienty doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Výzkum nových neinvazivních (např. optických, elektrochemických apod.) metod pro dlouhodobé snímání fyziologických parametrů v terénních podmínkách doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Výzkum hybridních 3D tisknutelných senzorů pro flexibilní nositelnou elektroniku doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Využití principů Health 4.0 pro zvýšení úspěšnosti mimotělního oplodnění (IVF) doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Detekce změn chování a odhad biologického věku na základě analýzy dat ze sociálních sítí doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Certifikace nanotechnologických biokompatibilních degradabilních šicích materiálů pro prevenci infekce a tlumení bolesti doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Certifikace zdravotnických prostředků jako open source HW a SW pro znevýhodněné regiony doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Vliv médií a reklamy na chuť ke konzumaci alkoholu doc. Ing. Karel Hána, Ph.D. PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
Výzkum možností sychronní telemonitorace koně a jezdce při hipoterapii doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D. MUDr. Markéta Janatová
Využití domácí telemonitorace pro zvýšení efektivnosti rehabilitace u pacientek s onkologickým onemocněním doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Využití kontinuálního monitoringu glykémie jako multipotentního zdravotního markeru pro oblast prevence a podpory terapie doc. Ing. Jan Mužík, Ph.D.  
Certifikace zdravotnických prostředků s ohledem na souběh MDR, EHDS a NIS2  doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Využití strukturovaných zdravotnických dat pro zvýšení kvality zdravotní péče a komfortu pacienta včetně snížení nákladů zdravotních pojišťoven doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Vliv evropské regulace na oblast výzkumu, vývoje a inovací v odvětví zdravotnických prostředků v České republice, po ukončení přechodného období, v letech 2024 - 2028 doc. Ing. Karel Hána, Ph.D.  
Výzkum nových materiálů a senzorových struktur pro terénní snímání EKG pomocí nositelné elektroniky doc. Ing. Pavel Smrčka, Ph.D.  
Back to Top